معماری و هنر
02
جولای

نقش هنر در معماری -رابطه هنر و معماری از زبان معماران بزرگ

نقش هنر در معماری

واژهٔ هنر در زبان سانسکریت، ترکیبی از دو کلمهٔ «سو» به‌معنی نیک و «نر» یا «نره» به‌معنای زن و مرد است. در زبان اوستایی «س» به «ه» تبدیل شده و واژهٔ «هونر» ایجاد گشته‌ است که در زبان پهلوی یا فارسی

میانه به شکل امروزی (هنر) درآمده‌است که به‌معنای انسان کامل و فرزانه است.

نقش هنر در معماری برای انجام پروژه معماری بسیار مهم میباشد .

تعاریف معماری

بروس السوپ صاحب نظر در مورد معماري و تاريخ آن به بيان تعريف ساده‎اي از معماري مي‎پردازد:

معماري عبارت است از بنايي كه معنا و محتوا داشته باشد او معتقد است معماري به نوعي از سازندگي اطلاق مي‎شود كه مردم بوسيله آن به هويت خود پي مي‎برند و به اين هويت مفهوم مي‎دهند.

بروس آلسوپ همچنين در تعريف معماري آورده است:

معماري نياز انسان به اينكه از احساسات مشتركش به عنوان وسيله‎اي براي بيان احساسات مشترك استفاده نمايد.

فيليپ جانسون يكي ديگر از كارشناسان معماري در تعريف معماري چنين آورده است: معماري تنها ايجاد انواع جديد فضاهاست. او مهمترين نقش معماري را ايجاد دگرگوني در زمينه فرهنگي موجود مي‎داند و اين

نقش نخست زيبايي شناختي است.نقش هنر در معماری پس بسیار حائز اهمیت میباشد .

فرانسيس دي. كي. چينگ نیز در تعریف معماری این گونه آورده است:

از معماري به عنوان يك هنر بالاتر از جوابگوئي صرف به نيازهاي عملكردي برنامه يك بنا مي‎باشد. اصولاً، تجليات فيزيكي معماري با عملكرد انسان مطابقت دارد.

دكتر مهدي حجت نيز در تعريف معماري اين گونه آورده است:

معماري شكل دادن به مكان زندگي انسان است پس فعل معماري مستلزم توجه همزمان به دو عامل است: «شكل» و «زندگي» به عبارت ديگر معماري درصدد ساختن ظرف براي مظروف است. ظرفي به نام بنا براي

مظروف «زندگي انسان»

كريستوف الكساندر نيز در تعريف ساده‎اي از معماري آورده است:

هر انسان از آن رو كه انسان است زندگي خود را مي‎شناسد. كافي است بدان توجه كند و با خود صادق باشد و بگذارد آنچه در درون اوست به صورت چوب، سنگ واجر درآيد و مكان زندگي را شكل دهد.

معماری و هنر

معمار ” نقش هنر در معماری “

براي تعريف معمار نيز از تعاريف صاحب نظران معماري استفاده مي‎نماييم در اين رابطه و در تعريف معمار كريستوفر الكساندر آورده است.

معمار را در معناي عام كسي مي‎دانيم كه به ساختن بنايي اقدام كند او در ساختن اين بنا نه تنها بايد خصوصيات آن نوع زندگي را كه قرار است در آن مكان رخ دهد بشناسد. بلكه بايد به تصويري از زندگي بهتر در آن

مكان نيز وقوف داشته باشد.لذا معمار لاجرم در مكاني كه طراحي مي‎كند برداشت خود از زندگي بهتر را بيان مي‎دارد بدين ترتيب مجموعه باورهاي معمار كه محصول درك و احساس او از شايسته‎ترين زندگي قابل

عرضه در مكان مورد طراحي است تجلي مي‎يابد.همچنين معمار را كسي مي‎دانند عرضه كننده تعريفي از شايسته‎ترين زندگي مي‎باشد كه با خلق فضاي معماري خود امكان تحقق آن را براي استفاده‎كنندگان فراهم

مي‎سازد.

تعریف معماری به طور کلی این گونه میتوان گفت:

معماري مطلوب معماري مي‎باشد كه انسان در آن احساس زنده بودن و حيات داشتن، انسجام و آرامش كند.

تقسیم‌بندی‌های هنر متنوع است؛ یکی از آن‌ها در حالت کلی آثار هنری را به دو دستهٔ هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی تقسیم می‌کند:

 • هنرهای کاربردی: منظور از هنرهای مفید هنرهایی است که نخست کارکرد و سودمندی آن‌ها اهمیت دارد و هدف از خلقشان کاربردشان بوده‌است. مانند: طراحی خودرو، معماری، طراحی صنعتی.
 •  
 • هنرهای زیبا: منظور از هنرهای زیبا هنرهایی است که تنها به دلیل زیبا بودنشان خلق شده‌اند. به عبارتی «نه به خاطر چیزی دیگر، بلکه به خاطر خودشان به وجود آمده‌اند». مانند: نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی.

دانلود رایگان پاورپوینت هنر در معماری

تعریف هنر

 • برای تعریف جامع از هنر ابتدا لازم است رابطه اثر هنری را با  هنرمند و ایده های زیبایی شناسانه او بررسی نماییم.
 • ایده های زیبایی شناسانه هنرمند ← سبک و شیوه هنری هنرمند ← اثر هنری
 • اثرهنری:تابع شیوه عملی هنرمند و شیوه عملی او تابع ایدههای زیبایی شناسانه اوست (نقش 2درس مهم انسان طبیعت و مبانی نظری )
 • تعریف هنر وابسته به تعریف زیبایی است.
 • در تعریف هنر ممدوح می توان گفت :هنر ممدوح تجلی انواع زیبایی ها و صفات حسن است در فرآیندهای طبیعی و مصنوعی متناسب با نیازهای انسان و در جهت کمال آنها.

معماری و هنر

رابطه هنر و معماری

پلاسما می گوید : معماری به واقعیت عملی و اجتماعی ساختمان سازی گره خورده است .معماری ، ساختمان سازی نیست ، معماری از همان عناصر معنوی و والایی که در شعرو موسیقی و نقاشی و ادبیات وجود دارد

تشکیل شده است . معماری باید مفاهیم فراموش شده  امنیت و خانه / آرامش و دلهره / سفر و امید /را بار دیگر زنده کند.

گونه های هنر

 • توجه به طبیعت ذاتی اشیاء (نه ویژگیهای عَرَضی)
 • توجه به سلسله مراتب هستی (وجود)
 • توجه به محوریت انسان در عالم و ارتباط او با خدا
 • توجه به قوانین حاکم در نظام هستی
 • توجه به قوانین حکیمانه رمزپردازی (ظهور مراتب برتر در مراتب پائین تر )
 • توجه به عمل و کارکرد درمعنای جامع آن
 • توجه به فایده سود در معنای جامع آن

دانلود رایگان پاورپوینت موسیقی و معماری در هنر های ایرانی

معماری و هنر ” نقش هنر در معماری “

معماری یک هنر اجتماعی است.معماران گاه بناهایی را با ایده‌های شخصی طراحی می‌کنند و حتی می‌سازند، ولی بیشتر ساختمان‌ها با توجه به نیازهای اجتماعی طراحی می‌شوند. معمولاً از معماران انتظار می‌رود که

یک ساختمان مشخص را در یک مکان مشخص طراحی کنند. در روند ساخت یک ساختمان افراد زیادی درگیر می‌شوند؛ به مقدار زیادی سرمایه و منابع و به تخصص‌های دیگری به جز معمار نیاز است. هم‌چنین

قوانین و آیین‌نامه‌های ساختمانی، تصمیم‌گیری‌های معمار را محدود می‌کنند.

در طراحی یک ساختمان معمار تصمیم‌گیرندهٔ نهایی است؛ ولی خواست جامعه، قوانین و درخواست‌های کارفرما بر تصمیم‌های او اثر می‌گذارد. اتفاقی مشابه نیز در مورد ظاهر و نمای ساختمان‌ها می‌افتد. حتی امروزه

که از تجربه‌های جدید و ناآشنای ظاهری استقبال می‌شود، در بسیاری از شهرها به ویژه شهرهای تاریخی مقرراتی وجود دارد تا ساختمان‌های جدید در قالب شهری جا بیفتند و از یک زبان مشترک ظاهری پیروی کنند.

کاشی کاری در معماری کهن ایران زمین

صنعت كاشی سازی و كاشی كاری كه بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طوراخص بناهای مذهبی به كار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های خاصی است. این هنر و صنعت از گذشته ی

بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و سلیقه كاشی ساز در مقام شیئی تركیبی متجلی گردیده، بدین ترتیب كه هنرمند كاشیكار یا موزاییك ساز با كاربرد و تركیب رنگ های گوناگون و یا در كنار هم قرار دادن قطعات ریزی

از سنگ های رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طرح گردیده، به اشكالی متفاوت و موزون از تزیینات بنا دست یافته است.

طرح های ساده هندسی، خط منحنی، نیم دایره، مثلث، و خطوط متوازی كه خط عمودی دیگری بر روی آنها رسم شده از تصاویری هستند كه بر یافته های دوره های قدیمی تر جای دارند، كه به مرور نقش های متنوع

هندسی، گل و برگ، گیاه و حیوانات كه با الهام و تأثیر پذیری از طبیعت شكل گرفته اند پدیدار می گردند، و در همه حال مهارت هنرمند و صنعت كار در نقش دادن به طرح ها و هماهنگ ساختن آنها، بارزترین

موضوع مورد توجه است.

معماری و هنر

زبان مشترک در موسیقی و معماری

معماری موسیقی جامد است. همان موسیقی است که در عالم غیر مادی جریان دارد و معماری ایرانی مصداق بارز و عینی در جهان مادی دستگاهها و نغمه های موسیقی ایرانی است. می توان عنوان نمود که هر بنایی

علی الخصوص بناهایی که جایگاه ویژه ای را در فرهنگ ما دارا می باشند هر کدام تداعی کننده موسیقی در دستگاه خاص خود می باشد.

درنگاه اول می توان گفت معماری وموسیقی هردوازاحساس وروح انسان به شکل عاقلانه ای سرچشمه می گیرندهرچند دردو مسیرمتفاوت درحرکت هستند امابه سرانجامی مشترک که همانا رسیدن به مقام زیبایی

دردنیای هنراست منتهی می شوند. هربرت اسپنسر فیلسوف انگلیسی می گوید : همه ی هنرها به طورعرضی باهمدیگرارتباط دارند،چراکه منشاء همه ی آنها تجلی زیبای است. موسیقی یعنی ترکیب اصوات به لحنی

خوش آیند که سبب لذت شنوایی وانبساط ودگرگونی روح گردد. “لوکور بوزیه” معمارسرشناس می گوید : معماری یعنی فرم ها، حجم ها، رنگ ها، آکوستیک و موسیقی که نور و سایه بلندگوهای آن هستند.

اصطلاحات مشابه در معماری و موسیقی

تقارن درموسیقی مثل فاصله نت های دستگاه ماهور که تقریبادارای یک پرده فاصله ازهم می باشد و ربع پرده ندارد و تقریبا مثل ماژور اروپایی هاست که درشنونده باعث نشاط وشادمانی می شود. تقارن درمعماری

که با توجه به فواصل دهانه های سی وسه پل می توانیم آن رابه دستگاه ماهورتشبیه کنیم. حال اگراین تقارن وفاصله ی نت هاازهم کم وزیاد شوند و عدم تقارن راداشته باشیم ، ربع پرده ها وسه ربع پرده ها بوجود

می آیند که باعث شنیدن آهنگی سوزناک مثل دستگاه همایون ویا مینور اروپایی ها می گردد که درمعماری می توانیم این عدم تقارن را مثلادر پل هاباتوجه به دهانه های بافواصل مختلف و کوچکی و بزرگی دهانه ها

با پل شهرستان اصفهان مقایسه نماییم.

البته می توان ازفواصل رواق ها، ستون ها، سقف بازارها،ردیف نورگیرها و نور خارج شده ازآن هاوسایه روشن ها هم دراین مقایسه استفاده کرد.که البته این تعبیری است ازتاثیر موسیقی درمعماری بااتکاء ادراکی از

ریتم وفضا .

زیبایی در معماری

در عرصه هنرومعماری تا پیش از روزگار نوگرایی (مدرنیسم )وتا آن زمان که اندیشه های کلاسیک درباره هنر وزیبایی هنوزمورد توجه بود چندان خبری از رویارویی اندیشه ها به میان نبود هنر وزیبایی تعاریف مشخص

ویژگی های بی چون وچرایی داشت که بیشتر هنرمندان و معماران پیرو آن بودن. 

رابطه زیبایی و معماری

چگونگی نگرش ما در به زیبایی به گونه ای سرراست وروشن درافرینش اثر هنری ومعماری تاثیر گزاراست.هنر افرینش زیبایی است وشاید بتوان گفت ارجمندترین شان اثر معماری وجه هنری ان است.از این رو باید

پذیرفت نیاز به روشن کردن شئون زیبایی برای ارزیابی دیدگاه ها ونیز بررسی وتحلیل اثار معماری امری اشکار است.

می توان نشان داد که مهمترین ویژگی های معماری معاصرجهان وایران از رویکرد های زیبا شناسانه چیره بر سبک ها و ذهن معماران سرچشمه می گیرد .