جلسه چهارم در آموزش نرم افزار اتوکد- دستورات ویرایشی

با ادامه آموزش نرم افزار اتوکد  و آموزش معماری با اتوکد در کلوپ معماری همراه باشید. در این جلسه می خواهیم به دستورات ویرایشی در نرم افزار اتوکد بپردازیم.

دستورات ویرایشی در اتوکد بیشتر بیاموزید :

دستورات ویرایشی اتو کد چیست ؟؟؟

جابه جایی اشکال هندسی

برای جابه جایی اشکال ترسیم شده از دستورmove استفاده می شود. براي جابجا كردن يك شكل بايد يك نقطه از شكل را به عنوان نقطه مبنا تعيين كنيد و بعد از آن، نقطه اي را

به عنوان نقطه مقصد تعيين كنيد. در جواب Specify base point or displacement نقطه مبنا را وارد کنید و سپس در جوابSpecify second point of displacement or <use first point as displacement نقطه مقصد را وارد نمایید.

دستورات ویرایشی اتو کد چیست ؟؟؟

گاهي نيز پيش می آيد كه می خواهيد مثلا ۶۰ واحد شكل را پايين بياوريد. در اين صورت، پس از اجرای دستور و انتخاب شكل و زدن enter  بجاي وارد كردن نقطه مبنا، با صفحه كليد عبارت -,0 60 را نوشته، enter را بزنید. و به جای وارد كردن نقطه مقصد  فقط enter را ميزنيم.

نکته:  قبل از اجراي دستور move ، مطمئن شويد كه osnap روشن باشد و حالتهاي Endpoint و Center آن فعال باشند. البته  در حین اجرای دستور امکان خاموش یا روشن کردن وجود دارد یا تنظیمات آن را تغییر داد.

دستورات ویرایشی اتو کد چیست ؟؟؟

کپی کردن در نرم افزار اتوکد

دستورات ویرایشی

برای کپی کردن در نرم افزار اتوکد ازcopy استفاده کنید که با استفاده از آن می توانید  یک شکل یا چند شکل را کپی کنید. دستور اجرای آن دقیقا مانند move است‌.

دستورات ویرایشی اتو کد چیست ؟؟؟

پیغام های دستور:

objects Selectدر برنا کپی: شکل  یا شکل های مورد نظر را انتخاب سپس enter  را بزنید.

: Specify base point or displacement

وارد کردن نقطه مبنا در این قسمت از ابزار کپی

Specify second point of displacement

وارد کردن نقطه مقصد در این بخش کپی

به منظور هرگونه انجام پروژه معماری (Doing an architectural project) و سفارش پروژه معماری  با کلوپ معماری در ارتباط باشید.