تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد..
تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. :

دانلود فایل

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل