Process

ورود به بخش سفارش

By |2021-02-27T16:34:48+03:30آگوست 12th, 2015|

با ورود به بخش سفارش گیری پروژه ها در صفحه اول سایت کلوپ معماری شما می توانید سفارش های خود را ثبت کنید.

ثبت مشخصات پروژه

By |2021-02-27T16:36:48+03:30آگوست 12th, 2015|

در این بخش شما کاربر عزیز می بایست مشخصات فردی خود و مشخصات کامل پروژه خود جهت سفارش به صورت کامل ثبت کنید.

ثبت نهایی و بررسی پروژه

By |2021-02-27T16:39:31+03:30آگوست 12th, 2015|

شما بعد از ثبت مشخصات پروژه خود ثبت نهایی را انجام می دهید و کارشناسان ما پروژه شما را بررسی و قیمت گذاری می کنند.

انجام پروژه و تحویل

By |2021-02-27T16:48:32+03:30آگوست 12th, 2015|

پروژه شما بعد از مرحله بررسی و قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص انجام می شود و پروژه در کوتاه ترین زمان و با بهترین کیفیت به شما تحویل داده می شود.