39,000 تومان

توضیحات

 دیتیل اجرایی دیوار

دیوار ساختاری یکپارچه، استوار و ممتد است که با استفاده از مصالح مختلفی مانند  چوبی، سنگ، فلز، بتن و.. ساخته می شوند،دیوار در ضخامت مختلف و بیا راز کاربری های متعدد ساخته می شوند دیوارها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند بک دسته ازدیوارها، د یا وار باربری ودسته ی دیگر دزوار غیر باربری عستند دیتیل دیولر در بردارنده جزییات  و بخش های مختلف طراحی دار برای بخش های مختلف ساختمان هستند، در ادامه  برخی از دیتیل اجرایی دیوار ذکر می گردد:

 •  دیتیل اجرایی دیوار اتاق خواب
 • دیتیل دیوار آشپزخانه
 • دیتیل دیوار راهرو
 • دیتیل دیوار نشیمن
 • دیتیل دیوار سرویس بهداشتی
 • دیتیل دیوار حمام
 •  دیتیل اجرایی دیوار اتاق خواب
 • و…

دیتیل های اجرایی دیوار (288 عدد)

دیوار

سایت کلوپ معماری مجموعه 288 عدد دیتیل (دیوار طبقات،سرویس ها،پارکینگ،آشپزخانه،حیاط،راه پله،پله)با انواع مصالح سنگ، سرامیک،آجر،موزائیک،چوب،بتن،ترکیبات پلیمری،آلومینیوم برای شما کاربران عزیز آماده کرده است تا در بررسی جزئیات دیوار ها به مشکل نخورید.

دانلود دیتیل اجرایی دیوارها

فهرست مطالب دیتیل اجرایی دیوار

 • جزئیات پوشش نهائی چوب روی ساختار اصلی دیوار
 • جزئیات پوشش نهائی چوب روی ساختار اصلی دیوار
 • جزئیات سازه های تقویتی کنج دیوار
 • دیوار بتنی پیش ساخته جزئیات جانبی درکشوئی کامیون رو

دیوار های سنگی

 • جزئیات دیوارهای سنگی بدون پوشش نهائی
 • جزئیات دیوارهای سنگی با پوشش اندود گچی
 • جزئیات دیوارهای سنگی دیواربا پوشش اندود سیمانی
 • جزئیات دیوارهای سنگی دیوار سرویس یا آشپزخانه با پوشش کاشی با سرامیک
 • جزئیات دیوارهای سنگی دیوار سرویس یا آشپزخانه با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوارهای سنگی محوطه بدون پوشش نهائی
 • جزئیات دیوارهای سنگی دیوار حائل زیر زمین
 • جزئیات دیوارهای سنگی دیوار حائل _ زیر زمین
 • جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز چوبی
 • جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز سنگ
 • جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز پلیمری
 • جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره سنگی
 • جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات جانبی کف پنجره سنگی
 • جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره بتنی
 • جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره کاشی با سرامیک
 • جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره چوبی
 • جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره اندود سیمانی
 • جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره فلزی
 • جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات جانبی کف پنجره فلزی
 • جزئیات دیوارهای سنگی نعل درگاه بتنی
 • جزئیات دیوارهای سنگی نعل درگاه فلزی
 • جزئیات دیوارهای سنگی نعل درگاه فلزی
 • جزئیات قاب جانبی در فلزی A .B
 • جزیئات دیوارهای سنگی جزئیات کف پنجره کرکره فلزی
 • جزئیات نعل درگاه پنجره فلزی کرکره ای
 • دیوارهای سنگی درپوش بتنی
 • جزئیات دیوارهای سنگی درپوش فلزی
 • جزئیات دیوارهای سنگی درپوش سنگی
 • جزئیات دیوارهای سنگی شناژ بتنی مسلح افقی
 • جزئیات دیوارهای سنگی شناژ بتنی مسلح افقی
 • دیوارهای سنگی شناژ بتنی فلزی افقی
 • دیوارهای سنگی شناژ بتنی قائم
 • جزئیات دیوار های سنگی شناژ فلزی قائم
 • جزئیات دیوار های سنگی شناژ فلزی قائم
 • جزئیات سایبان بتنی
 • جزئیات سایه بان و نعل درگاه بتنی
 • جزئیات بازشو کولرگازی دردیوار
 • جزئیات بازشو کولرگازی
 • جزئیات دیوارهای سنگی درز کنترل دیوارهای سنگی ( نما )
 • جزئیات دیوارهای سنگی درز کنترل دیوارهای سنگی ( مقطع افقی )

دیوارهای آجری

 • جزئیات دیوار آجری غیرباربر با پوشش اندود گچی
 • جزئیات دیوار باربر و غیرباربر با پوشش اندود گچی
 • جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش اندودگچی
 • جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش اندود سیمانی
 • جزئیات دیوار آجری غیربابر با پوشش سیمانی
 • جزئیات دیوار آجری باربر و غیربابر با پوشش اندود سیمانی
 • جزئیات دیوار آجری باربر و غیربابر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری غیربابر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری باربر و غیرباربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری غیرباربر نمایان ( بدون پوشش نهایی )
 • جزئیات دیوار آجری باربر و غیرباربر نمایان ( بدون پوشش نهایی )
 • جزئیات اتصال دیوار آجری به ستون بتنی نمایان ( بدون پوشش نهایی )
 • جزئیات اتصال دیوار آجری باربر نمایان ( بدون پوشش نهایی )
 • جزئیات دیوار آجری باربر و غیر باربر با پوشش سنگ
 • جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش سنگ مصنوعی
 • جزئیات دیوار آجری باربر و غیر باربر با پوشش سنگ مصنوعی
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش آجرنما
 • جزئیات دیوار آجری باربر و غیر باربر با پوشش آجرنما
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش اندودگچی
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش سیمانی
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
 • جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش اندود سیمانی
 • جزئیات دیوار باربر با غیربابر آجری با پوشش نهائی چوب
 • قاب پنجره آهنی دیوار 35 سانتیمتری با پوشش سیمانی
 • دیوارهای دوجداره جزئیات دیوارهای دوجداره آجری
 • قاب پنجره آهنی دیوار 35 سانتیمتری با پوشش سنگ
 • دیوارهای دوجداره جزئیات دیوارهای دوجداره آجری

آلمینیوم و دیتیل اجرایی دیوار

 • قاب پنجره آلمینیومی دیوار 35 سانتیمتری نمایان
 • جزئیات دیوارهای دوجداره آجری
 • قاب پنجره آلمینیومی دیوار 35 سانتیمتری با پوشش سنگ
 • قاب پنجره آلمینیومی دیوار22 سانتیمتری نمایان
 • قاب پنجره فلزی دیوار22 سانتیمتری با پوشش سنگ
 • قاب پنجره فلزی دیوار22 سانتیمتری با پوشش سنگی
 • قاب پنجره آلمینیومی دیوار11 سانتیمتری
 • قاب پنجره آهنی دیوار 35 سانتیمتری بدون پوشش نهایی
 • قاب پنجره آلمینیومی دیوار 35 سانتیمتری با پوشش سیمانی
 • قاب پنجره آلمینیومی دیوار 35 سانتیمتری
 • قاب پنجره آلمینیومی دیوار 35 سانتیمتری نمایان
 • قاب پنجره آهنی دیوار22 سانتیمتری نمایان
 • قاب پنجره آلمينيومي ديوار 22 سانتيمتري نمايان
 • اتصال با ديواره هاي درگاه ديوار آجرنمايان
 • اتصال با ديواره هاي درگاه ديوار با پوشش سيماني
 • اتصال با ديواره هاي درگاه ديوار با پوشش سنگ
 • مشخصات ورق فلزي
 • اتصال ديوارهاي دوجدار در کنج
 • اتصال ديوار به ستون هاي دو جداره مابين وداخلي
 • جزئيات کف پنجره بتني
 • جزئيات کف پنجره آجري
 • جزئيات کف پنجره بتني
 • جزئيات نعل درگاه بتني
 • جزئيات نعل درگاه فلزي
 • جزئيات نعل درگاه بتني
 • جزئيات جانبي پنجره
 • جزئيات جانبي پنجره
 • جزئيات جانبي قاب پنجره
 • جزئيات جانبي قاب فلزي در
 • جزئيات شناژ بتني افقي

آلمینیوم

 • قاب پنجره آلمينيومي ديوار 35 سانتيمتري با پوشش سنگ
 • قاب پنجره آلمينيومي ديوار 35 سانتيمتري با پوشش سنگ
 • قاب پنجره آهني ديوار 35 سانتيمتري با پوشش سنگ
 • قاب پنجره آهني ديوار 35 سانتيمتري نمايان
 • قاب پنجره فلزی ديوار 22 سانتيمتری با پوشش سنگ
 • قاب پنجره آهنی ديوار 11 سانتيمتری با پوشش سيمانی
 • قاب پنجره آلمينيومی ديوار 11 سانتيمتری با پوشش سنگ
 • جزئيات قاب فلزی در
 • جزئيات اتصال قاب فلزی دربا ديوار – ديوار 22 – 11 سانتيمتری به بالا
 • جزئيات اتصال قاب فلزی دربه نعل درگاه – ديوار 11 سانتيمتری
 • جزئيات اتصال قاب فلزی دربا ديوار – ديوار 11 سانتيمتری
 • ديوارهای آجری جزئيات جانبی قاب فلزی در
 • ديوارهای آجری جزئيات جانبی قاب فلزی در
 • ديوارهای آجری جزئيات جانبی قاب فلزی در
 • ديوارهای آجری جزئيات جانبی قاب فلزی در
 • جزئيات عبور کانال تاسيسات در ديوارهای آجری
 • ديوارهای دو جداره جزئيات ديوار ترکيبی آجری و بلوک بتني
 • جزئيات عبور کانال تاسيسات در ديوار آجری
 • ديوارهای دو جداره ترکيبی جزئيات کف پنجره بتني
 • ديوارهای دوجداره ترکيبی جزئيات جانبی قاب پنجره
 • ديوارهای دوجداره ترکيبی نعل درگاه بتني روی پنجره
 • ديوارهای آجری جزئيات درز انبساط
 • ديوار آجری جزئيات درز انبساط
 • ديوار آجری جزئيات درز انبساط
 • جزئيات دست انداز آجری جزئيات درپوش کاشی يا سراميک
 • ديوارهای آجری جزئيات شناژ بتني افقی
 • پلان شناژ بتنی قائم در ديوار آجری باربر
 • پلان شناژ بتنی قائم باربر در ديوار آجری
 • جزئيات شناژ بتنی قائم در ديوار آجری
 • ديوارهای آجری غير باربر جزئيات شناژ بتنی قائم داخلی
 • جزئيات بند کشی ديوار آجری نمايان ( بدون پوشش نهايي )
 • جزئيات ديوارهای آجری جزئيات باز شو کولرگازی درديوار آجری
 • ديوارهای آجری جزئيات محل شوفاژ با فن کوئل
 • ديوارهای آجری جزئيات محل شوفاژ با فن کوئل
 • ديوارهای آجری جزئيات درز کنترل
 • جزئيات ديواربلوک بتنی باربر مسلح بدون پوشش نهائي ( نمايان )
 • ديوار سبک پيش ساخته باپوشش سنگ و کاشی
 • ديوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهايي سنگ پلاک
 • ديوار سبک پيش ساخته باپوشش کاشی
 • ديوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهايي آجر
 • جزئيات ديوار بلوک بتنی باربر مسلح باپوشش نهائي چوب
 • جزئيات ديوار بلوک بتنی باربر مسلح باپوشش نهائي اندود سيمان
 • جزئيات ديوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهائي اندود گچ
 • ديوار بلوک بتنی بابر مسلح با پوشش نهايي کاشی يا سراميک
 • جزئيات ديوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهائي کاشی يا سراميک
 • ديوار بلوک بتنی غيربابر مسلح بدون پوشش نهايي ( نمايان )
 • ديوار بلوک بتنی غيربابر مسلح بدون پوشش نهايي سنگ پلاک
 • ديوار بلوک بتنی غير بابر غير مسلح با پوشش نهايي آجر
 • جزئيات ديوار بلوک بتنی غير بابر غير مسلح با پوشش نهائي چوب
 • ديوار بلوک بتنی غير بابر غير مسلح با پوشش اندود سيمان
 • ديوار بلوک بتنی غير بابر غير مسلح با پوشش نهايي گچ
 • ديوار بلوک بتني غير بابر غير مسلح با پوشش نهايي کاشی يا سراميک
 • ديوار بلوک بتني غير بابر غير مسلح با پوشش نهايي کاشی يا سراميک
 • جزئيات ديوار بلوک بتنی مسلح با پوشش ورق موجدار آزبستی
 • ديوار بلوک بتنی غير بابر باپوشش نهائي آجر
 • ديوار بلوک بتنی جزئيات ازاره بتنی پيش ساخته
 • جزئيات ازاره بتنی پيش ساخته و عايقکاری ديوار

سنگی

 • جزئيات ازاره سنگي
 • جزئيات ازاره سنگي
 • جزئيات قرنيز سنگي
 • جزئيات قرنيز چوبی
 • جزئيات قرنيز کاشي
 • جزئيات قرنيز موزائيکی
 • جزئيات قرنيز پليمری
 • جزئيات کف پنجره سنگی
 • جزئيات خارجی کف پنجره فلزی
 • جزئيات داخلی کف پنجره کاشی يا سراميک
 • جزئيات داخلی کف پنجره بتنی بيرونی
 • جزئيات اتصال نعل درگاه به قاب در – در ديوار بلوک سيمانی غير مسلح
 • جزئيات نعل درگاه بتنی
 • در دييوار بلوک بتنی غير مسلح بدون پوشش نهائي
 • جزئيات نعل درگاه فلزی
 • جزئيات نعل درگاه پنجره
 • جزئيات نعل درگاه بتنی
 • قاب در – در ديوار بلوک بتنی غير مسلح
 • قاب در – در ديوار بلوک بتنی نمايان غير مسلح
 • ديوارهای سبک پيش ساخته با پوشش سنگ
 • ديوارهای فلزی جزئيات نعل درگاه فلزی

ديوارهای پيش ساخته و دیتیل اجرایی دیوار

 • ديوارهای سبک پيش ساخته با پوشش کاشی
 • ديوارهای سبک پيش ساخته با پوشش کاشی
 • ديوارهای سبک پيش ساخته پوشش صفحات گچی پيش ساخته
 • ديوارهای سبک پيش ساخته با عايق حرارتی
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات تقليل صدا
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات ديوار آتش باد ( 2ساعت )
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات ديوار سرويس بهداشتی
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات نصب صفحات گچی
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات قرنيز
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات کف پنجره فلزی
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات جانبی پنجره آلمينيوم
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات جانبی پنجره آلمينيوم
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات اتصال قاب وکف پنجره
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات قاب در
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات درز انبساط و کنترل
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات درز انبساط و کنترل
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات درز انبساط و کنترل
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات درز انبساط ( 2ساعت مقاومت حرارتی )
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات درز انبساط ( 1ساعت مقاومت حرارتی )
 • جزئيات ديوارهای بلوک بتنی جزئيات شناژ افقی فلزی
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات باز شو
 • ديوارهای سبک پيش ساخته جزئيات پريز برق
 • ديوار بلوک بتنی جزئيات درز انبساط
 • ديوار بلوک بتنی جزئيات درز انبساط
 • جزئيات کلاف افقی بتنی در ديوار بلوک بتنی غير مسلح نمايان
 • جزئيات کلاف افقی بتنی در ديوار بلوک بتنی غير مسلح نمايان
 • جزئيات کلاف عمودی بتنی در ديوار بلوک بتنی
 • جزئيات جرز در ديوار بلوک بتنی محوطه
 • جزئيات ديوارهای بلوک بتنی جزئيات شناژ قائم فلزی
 • جزئيات نعل درگاه وسايبان بتنی
 • جزئيات ديوارهای بلوک بتنی
 • جزئيات اتصال زير پنجره با کرکره فلزی در ديوار بلوک بتنی غير مسلح
 • جزئيات اتصال کرکره فلزی با نعل درگاه ديوار بلوک بتنی غير مسلح
 • جزئيات درز کنترل در ديوار بلوک بتنی مسلح
 • جزئيات قاب در اتصال در اتاقها يا سرويسها به ديوار
 • جزئيات در و قفسه بندی کمد چوبی
 • جزئيات در کمد ( فوقانی . کف )
 • جزئيات درکمد ( قسمت ميانی )
 • جزئيات در کمد ( جانبی . ميانی )
 • جزئيات در کمد – کمد چوبی
 • جرئيات قفسه بندی کمد قفسه ميانی
 • جزئيات ديوارهای فلزی ذوزنقه ای بدون عايق
 • جزئيات ديوارهای فلزی ذوزنقه ای عايق
 • جزئيات ديوارهای فلزی فصل مشترک ورق های ذوزنقه ايي
 • جزئيات ديوارهای فلزی – ديوار فلزی روی آجر
 • جزئيات ديوارهای فلزی – ديوار فلزی روی بلوک بتنی
 • ديوارهای فلزی جزئيات ديوار فلزی روی ديوار ترکيبی
 • ديوارهای فلزی جزئيات ديوار فلزی روی بتن
 • ديوارهای فلزی پيش ساخته جزئيات نصب ديوار های فلزی جدا کننده
 • جزئيات ديوار فلزی جدا کننده درفضاهای بهداشتی
 • جزئيات ديوارهای فلزی جدا کننده (پانل)
 • ديوار فلزی روی آجر جزئيات کف پنجره فلزی
 • ديوارهای فلزی جزئيات نعل درگاه فلزی
 • ديوارهای فلزی جزئيات جانبی پنجره فلزی
 • جزئيات ديوارهای سنگی ديوار مختلط از سنگ و آجر
 • جزئيات لوله های آبرو جزئيات اتصال ناودان به ديوار
 • جزئيات کانالهای تاسيساتی لوله تاسيسات در ديوار
 • جزئيات کانالهای تاسيساتی کانال تا سيساتی با صفهات پيش ساخته
 • ديوارهای بتنی کف پنجره فلزی در ديوار بتنی
 • ديوارهای بلوک بتنی با پوشش آجر جزئيات جانبی در فلزی ( صنعتی )
 • ديوار بلوک بتنی با پوشش آجر جزئيات جانبی در فلزی بالارونده ( صنعتی )
 • ديوار بلوک بتنی جزئيات جانبی در کشوئي کاميون رو
 • درهای صنعتی جزئيات در فلزی صنعتی

ديوارهای سفالی

 • جزئيات در فلزی صنعتی – جزئيات جانبی وبالای در فلزی
 • جزئيات ديوارهای سفالی غيرباربر با پوشش اندود گچی
 • جزئيات ديوارهای سفالی غيرباربر با پوشش اندود گچی
 • جزئيات ديوارهای سفالی غيرباربر با پوشش اندود سيمانی
 • جزئيات ديوارهای سفالی غيرباربر با پوشش اندود سيمانی
 • جزئيات ديوار سفالی غير باربر باپوشش کاشی يا سراميک در فضاهای غير مرطوب
 • جزئيات ديوار سفالی غير باربر باپوشش کاشی يا سراميک در فضاهای غير مرطوب
 • جزئيات ديوار سفالی غير باربر باپوشش کاشی يا سراميک
 • جزئيات ديوار سفالی غير باربر باپوشش کاشی يا سراميک
 • جزئيات ديوار سفالی غيرباربر با پوشش کاشی يا سراميک در فضاهای مرطوب
 • جزئيات ديوار سفالی غيرباربر با پوشش کاشی يا سراميک در فضاهای مرطوب
 • جزئيات ديوار سفالی غيرباربر با پوشش سنگ
 • جزئيات ديوار سفالی غيرباربر با پوشش سنگ
 • جزئيات ديوار سفالی غيرباربر با پوشش سنگ مصنوعی
 • جزئيات ديوار سفالی غيرباربر با پوشش آجر نما
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات ديوارهای ساده
 • جزئيات ديوارهای فلزی عايق دار فصل مشترک پانل های ساندويچی
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات انتهای ديوار فلزی
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات ديوار فلزی روی بلوک بتنی
 • ديوار فلزی عايق دار جزئيات ديوار فلزی روی ديوار ترکيبي
 • ديوار فلزی عايق دار روی ديوار بتنی پيش ساخته
 • ديوارهای فلزی عايق دار – ديوار فلزی روی آجر
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات قاب جانبی پنجره فلزی
 • جزئيات ديوارهای فلزی جزئيات کف پنجره فلزی
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات کف پنجره
 • جزئيات ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات نعل درگاه فلزی
 • ديوارهای فلزی جزئيات نعل درگاه فلزی
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات جانبی در فلزی
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات جانبی در فلزی بالارونده
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات جانبی در فلزی بالارونده
 • ديوارهای فلزی جزئيات نعل درگاه فلزی بالارونده
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات جانبی در فلزی کشويي
 • ديوارهای فلزی جزئيات جانبی در فلزی کشويي
 • ديوارهای فلزی جزئيات ريل در فلزی کشويي
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات نعل درگاه و ريل در کشوئي فلزی
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات جانبی در کشوئي کاميون رو
 • ديوارهای فلزی عايق دار جزئيات جانبی در کشوئي کاميون رو

پسورد فایل:clupmemari.com

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مجموعه 288 عدد دیتیل اجرایی دیوار (DWG)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *