22
آگوست

جلسه سوم اموزش نرم افزار رویت: ابزار های ترسیمی در نرم افزار رویت

جلسه سوم اموزش نرم افزار رویت : ابزار های ترسیمی در نرم افزار رویت با ادامه ی با آموزش نرم افزار رویت  و آموزش معماری با رویت در کلوپ معماری همراه باشید. در هنگام کلیک بر روی ابزار های ترسیمی در نرم افزار رویت برای شما نمایش داده می شوند. تصویر بالا را با دقت […]

ادامه مطلب