ابزار modify
22
آگوست

جلسه چهارم اموزش نرم افزار رویت: ابزار modify

جلسه چهارم آموزش نرم افزار رویت : ابزار modify با ادامه ی با آموزش نرم افزار رویت  و آموزش معماری با رویت در کلوپ معماری همراه باشید. در استفاده از ابزار modify هنگام کلیک روی این گزینه پنجره زیر برایتان باز می شود که آپشن های آن را توضیح می دهیم: با ابزار modify در […]

ادامه مطلب