نرم افزار اتوکد
24
آگوست

جلسه چهارم در آموزش نرم افزار اتوکد- دستورات ویرایشی

جلسه چهارم در آموزش نرم افزار اتوکد- دستورات ویرایشی با ادامه آموزش نرم افزار اتوکد  و آموزش معماری با اتوکد در کلوپ معماری همراه باشید. در این جلسه می خواهیم به دستورات ویرایشی در نرم افزار اتوکد بپردازیم. دستورات ویرایشی در اتوکد بیشتر بیاموزید : دستورات ویرایشی اتو کد چیست ؟؟؟ جابه جایی اشکال هندسی […]

ادامه مطلب