دیوار
22
آگوست

جلسه دوم اموزش نرم افزار رویت: دیوار

جلسه دوم آموزش نرم افزار رویت: دیوار  ابزارwall در نرم افزار رویت با ادامه ی آموزش نرم افزار رویت  و آموزش معماری با رویت در کلوپ معماری همراه باشید. در این مرحله وارد تب در نرم افزار رویت Architecture می شویم و ابزار Wall دیوار را انتخاب می کنیم کلید میانبر: WA نکته : ابزار […]

ادامه مطلب