نرم افزار اتوکد
23
آگوست

جلسه دوم آموزش نرم افزار اتوکد- زوم و پن

جلسه دوم آموزش نرم افزار اتوکد- زوم و پن    Zoom و  Pan با ادامه آموزش نرم افزار اتوکد  و آموزش معماری با اتوکد در کلوپ معماری همراه باشید. ممکن است هنگام ترسیم تصاویر اشکال ترسیمی شما بسیار کوچک دیده شوند و یا خارج از ناحیه دید واقع شده باشند در چنین مواقعی از این […]

ادامه مطلب