هفته پیش چندتا پروژه سفارش دادم بهتون و با زمان کمی که داشتم نیروهاتون همکاری عالی داشتن و سر تایم پروژه رو بهم تحویل دادن. البته زمان من کم بود به نظرم قطعا پروژه بهتری تحویلم میدادین.

در کل عالی بودید تشکر فراوان