سلام

واقعا طرز برخوردتون با مشتری عالیه، من پروژه نهایی داشتم که همکاراتون با راهنمایی هایی که کردن تونستم به موقع طرحم رو تحویل بدم و نمره خوبی گرفتم. ممنون تشکر