دانلود پروژه اجرایی راهسازی به همراه نقشه توپوگرافی و فایل متره

35,000 تومان

پروژه اجرایی راهسازی به همراه نقشه ها و فایل متره قابل ویرایش

برای معرفی یک پروژه راه سازی ابتدا باید مشخص نمود که منظور ما از راه سازی چیست؟ چه پروژه ای را که پروژه راه سازی می گویند؟ به عملیات آماده‌سازی جاده‌ای روی یک زمین معین با عرضی و طولی مشخص  است، به گونه ای که پیاده گاه و‌ وسایل نقلیه بتوانند از روی آن عبور نمایند و به مکانی به مکان دیگر بروند راه سازی می گویند. پروژه راه سازی به پروژه ای می گویند که در آن دیتیل اجرایی و جزئیات عملیات راه سازی توسط مهندسین مجرب طراحی و مشخص شده است. به همین علت دانلود پروژه اجرایی راهسازی مورد نیاز می باشد.

عملیات اصلی راه سازی

راه سازی فرآیند حساس و دشواری است که باید به آن دقت کافی نمود و در دانلود پروژه راه سازی صحیح نیز باید به آن توجه نمود زیرا اگر مراحل مختلف راه سازی با دقت انجام نگیرد و به عملیات خاکریزی و خاکبرداری توجه نکرد ممکن است پروژه راه سازی با شکست مواجهه شود و سرمایه ی ملی هدر برود.

عملیات اصلی راه‌سازی عبارت‌ اند از ساخت اساس، زیر اساس و روسازی. جدول‌ کاری و نصب علائم راهنمایی و رانندگی نیز بخش مهمی از پروژه راه سازی هستند.

راه سازی باید توسط مهندسین راه سازی و طراحان مجربی که دیتیل های مختلف آن را طراحی نمایند.

راه‌سازی، روسازی راه و مهندسی ترابری از جمله تخصص‌های مهم یک مهندس عمران، شناخت طرح و محاسبهٔ زیرسازی و روسازی راه‌ها می باشد. این متخصصان برای طراحی و اجرای راه سازی درس های مختلفی را در دانشگاه و کارورزی ها پشت سر گذاشته اند

بدین منظور، درس‌های یادشده برای فراگیری مطلبی نظیر طراحی و اجرای راه‌ها شامل مسیریابی، عملیات خاکی، مشخصه‌ها و طرح هندسی راه‌ها در مسیرهای افقی و قائم، مشخصه‌های فنی انواع مصالح راه و لایه‌های مختلف روسازی آن و همچنین روش‌های طرح و اجرای روسازی‌های شنی و آسفالتی و نیز شبکهٔ های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و برنامه‌ ریزی‌ها و مدیریت‌های حمل و نقل ارائه می‌شوند.

تاثیر عوامل جوی در راه سازی همراه با دانلود پروژه اجرایی راهسازی

موضوع دیگری در پروژه راه سازی باید آن را مورد توجه قرار داد عوامل جوی است که ممکن است بر پروژه راه سازی تاثیر بگذارند‌.

1- تاثیر یخبندان بر روی راه سازی:

 • تورم روسازی در اثر یخبندان
 • کاهش قدرت باربری روسازی خاک

2- تورم روسازی:

به بالا آمدن سطح روسازی در اثر یخبندان  ذرات آب و ایجاد عدسی های یخ در خاک بستر و یا لایه های اساس و زیر اساس تورم سازی گفته می شود. چه عواملی باعث یخبندان می شود؟

 1. هوای سرد یا دمای زیر صفر درجه محیط
 2. جود خاک های ریزدانه
 3. منبع آب زیرزمینی که در عمق نسبتا کم موجود می باشند.

ناخواسته سردی هوا و یخبندان در مناطقی وجود دارد و ما نمی توانیم انجام عملیات و پروژه های راه سازی را در این مناطق متوقف نمود زیرا ما به راه ها در بخش ها مختلفی نیاز داریم؛ چگونه می توان یخ زدگی خاک را مرتفع نمود و تاثیرات عوامل جوی را به حداقل رساند ادامه مطالب را با دقت دنبال نمایید:

 • نمونه برداری از خاک معین
 • انجام آزمایش دانه بندی بر روی آن خاک معین
 • رسم چهار گروه خاک جدول بر روی ترانس پارنس شیت آزمایشگاه خاک

3.خاک های حساس: خاک هایی که در برابر یخبندان حساس هستند و بیشتر تحت تاثیر عوامل جوی قرار می گیرند:

 • ماسه های خیلی ریزدانه
 • خاک های رسی

مسیریابی در پروژه راه سازی

یکی از بخش های مهم  پروژه راه سازی مسیریابی است که باید با دقت نماید؛مراحل طرح و اجراي پروژه ی مسیر یابی در راه سازی:

1-  جمع آوري اطلاعات مورد نياز شامل عكس هاي هوایی, تردد مسافر و حجم كالا , نقاط مورد نظر مسير , موقعيت پل ها و آبروها و … نقشه هاس منطقه و آمارهای مورد نیاز از جمعیت منطقه

2- انجام عملیات طرح مقدماتی و شناسایی محلی ( تعيين مناسب ترين مسير از بين دریافت های مختلف) اين بخش بر روي نقشه هاي 25000/1 تا 200000/1 باید انجام پذیرد و امکان سنجی بازيافت ها شامل نكات اجتماعی و تکنولوژی انجام شود.

3-   تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس نواری از مسير اوليه به عرض 100 تا 600 متر با مقياس 500/1 تا 10000/1

4-   مطالعه مسير و تهيه طرح بر اساس نقشه های توپوگرافی و ارائه مشخصات فنی

5-   تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس از ابنيه مسير با مقياس 50/1 يا 100/1

6-   ميخ كوبی بر روی زمين در فواصل مورد نیاز برداشت پروفیل طولی و عرضی و شماره گذاری ميخ ها

فاز 3 ß 7- در مراحل ساخت راه آزمايشات و كنترل های كيفی و كمی مصالح و لايه ها انجام مي پذيرد .

فاز 4ß 8- بهره برداری از راه و سرويس و نگهداری مسير

آماده‌سازی بستر

 • برای زیرسازی ابتدا باید عملیات خاکبرداری و خاکریزی بر اساس نقشه‌های اجرایی و رقم های خواسته شده انجام شود.
 • در صورتی‌ که برای رسیدن به تراز موردنظر تنها به عملیات خاکبرداری نیاز باشد، باید خاکبرداری محل تا رسیدن به زمین با مقاومت کافی ادامه یابد و خاکبرداری های اضافه بر نقشه‌ها صورت‌ مجلس گردد.
 • اضافه خاکبرداری تا رسیدن به تراز زیر پی با مصالح مناسب نظیر شفته آهکی، سنگ‌چین و سایر مصالح مورد تأیید، ساخته و آماده می‌شود.
 • در صورتی‌ که برای رسیدن به تراز موردنظر نیاز به خاکریزی باشد، ابتدا باید خاکهای نباتی تا عمق‌های لازم برداشته و سپس عملیات خاکریزی صورت گیرد.
 • ضخامت قشرهای خاکریز، نباید از 10 سانتیمتر تجاوز نماید.
 • شیب عرضی سطح تمام‌شده بستر پیاده‌رو، باید به نحوی باشد که آب‌های سطحی پیاده‌روها به‌ راحتی در داخل جوی‌ ها، مجاری و لوله‌های جمع کننده تخلیه شود. شیب عرضی مطابق نقشه‌ های اجرایی خواهد بود. در صورت نبود این اطلاعات حداقل شیب عرضی (2%) اختیار می‌شود.

خاک مناسب برای خاک ریزها از طریق دانلود پروژه اجرایی راهسازی

خاکهای مناسب برای انواع خاکریزها شامل خاکریزهای محل سازه‌ها، راههای دسترسی، پر کردن پشت دیوارها، اطراف پی ساختمانها، ابنیه فنی، تأسیسات محوطه، کانالهای لوله‌های آب و فاضلاب و کابل‌ کشیها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در موارد استثنائی و در کارهای کوچک می‌توان پشت دیوارها و سازه‌های فنی را با مصالح مناسب دیگر، نظیر بتن لاغر و شفته آهکی نیز، پر و اصلاح نمود. در هر حالت نوع مصالح و روش اجرای کار بر اساس مشخصات فنی خصوصی و دستورات دستگاه نظارت تعیین می‌شود.

در صورتی که الزاماً محل اجرای عملیات پروژه منطبق بر محل خاکهای نامناسب بوده و تغییر محل ساختمان میسر نباشد، جزئیات تفصیلی اصلاح و تعویض این خاکها، روشهای اجرایی برای دستیابی به بستری آماده به ابعاد و رقوم های خواسته شده، باید در مشخصات فنی خصوصی قید گردد.

در مواردی که خاک حاصل از عملیات گودبرداری یا خاکبرداری پروژه برای خاکریزی کفایت ننماید و یا خاک مناسب در فاصله حمل اقتصادی قرار نداشته باشد، با توجه به مشخصات فنی خصوصی و با اجازه قبلی دستگاه نظارت می‌توان از مصالح رودخانه‌ای استفاده نمود، محدودیت مصالح ریزدانه (مصالح گذرنده از الک نمره 200) در مشخصات فنی خصوصی ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

 • متره و برآورد
 • نقشه توپوگرافی
 • نقشه مسیریابی
 • آموزش ترسیم پروفیل عرضی

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه