پایان نامه معماری

انواع پـایـان نـامه های معماری و عمران با توجه به موضوعات مختلف هزینه های متفاوتی دارد. تمامی پایان نامه های معماری سایت کلوپ معماری با توجه به بررسی ها و تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مرتبط با هر رشته پایان نامه هایی تهیه کرده است.

پایان نامه معماری

پایان نامه معمـاری و عمران در قالب های مختلفی ارائه می شود. زمان تقریبی ارائه پـایـان نـامه ها معمولا بین 4 تا 6 ماه می باشد. دانشجو های کارشناسی برای ارائه پایان نامه خود باید پیش نیاز های درس عملی طرح نهایی را پاس نموده تا بتوانند در آخرین ترم پایان نامه خود را به واحد های درسی اضافه کنند.

دانشجو های کارشناسی ارشد نیز می توانند علاوه بر پایان نامه 8 واحد درسی را به واحد پایان نامه خود اضافه کنند.

دفاع از پایان نامه مشروط به کسب نمره قبولی از تمامی دروس ، اخذ میانگین کل حداقل 14 و پاس کردن پایان نامه حداقل 6 ماه از تاریخ تصویب پروپزال است.

پیش نیاز های پـایـان نامـه معـماری کارشناسی طرح 2 ، طرح 3 ، طرح 4 و طرح 5 می باشد.

پیش نیاز پـایـان نـامه معـماری کارشناسی ارشد طرح معماری 1 و طرح معماری 2 می باشد.

رشته های فنی و مهندسی جهت یادگیری پروژه های اجرایی و فنی باید بتوانند پایان نامه های خود را در سطح بالا گرفته و برای کسب نمره عالی و داشتن رزومه کاری با معدل بالا می توانند برای شروع با کارشناسان و افرادی که تجربه کافی در این زمینه مشاوره گرفته و سپس اقدام به تهیه پایان نامه کنند.