کاملترین رساله مجتمع مسکونی (186 صفحه)

160,000 تومان

رساله مجتمع مسکونی

رساله های مجتمع مسکونی با یکدیگر متفاوت بوده و طبق اقلیم . رویکرد و … جزئیات پروژه تعیین می شود. امروزه برای پایان نامه های معماری دانشجویان پایان نامه های مجتمع مسکونی را انتخاب می کنند. رساله مجتمع مسکونی یا رساله معماری محتمع مسکونی با یکدیگر تفاوتی نداشته و هر دو به عنوان بخشی از پروژه در دسترس قرار می گیرد. بخش مسکن را می توان یکی از بخش های توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، و از سوی دیگر بحث اشتغالزایی و ارتباط آن با بسیاری از بخش های دیگر، آن را در کانون توجهات عمومی و ابزاری مناسب در جهت تحقق سیاست های اقتصادی قرار داده است.

دانلود رساله مجتمع مسکونی

از سویی دیگر بخاطر اهمیت و مسئله و ارزش نهاد خانواده در اجتماع بایستی دقت لازم در فرآیند طراحی آن بکار گرفته شود، تا ضمن اینکه نیاز وسیع جامعه قشر جوان فراهم شود، به مسکن به عنوان عاملی تاثیر گذار در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی و نیز تاثیر گذار در روابط خانوادگی نگریسته شود.

دانلود رساله مجتمع مسکونی

فهرست مطالب رساله مجتمع مسکونی :

فصل اول رساله مجتمع مسکونی

 • شناخت موضوع
 • مقدمه
 • طرح مسئله
 • معماری ارگانیک
 • سایت
 • فرضیات/سوالات
 • اهداف
 • روش گرد آوری اطلاعات
 • ابزار گرد آوری اطلاعات

فصل دوم رساله مجتمع مسکونی

 • ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح
 • شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری
 • مسکن و ابعاد آن
 • شاخص های کیفیت مسکن
 • معماری پایدار
 • شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی)…
 • هویت از نظر راپاپورت
 • باز کردن مبحث هویت
 • پایداری زیست-محیطی
 • پایداری اقتصادی
 • سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی
 • مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک
 • نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است
 • مجتمع هبیتات، موشه سفدی
 • آپارتمانهای آردمور (Ardmor)، موشه سفدی
 • آپارتمان کانچانجونگا(Kanchanjunga)، چارلزکورآ
 • پروژه مسکونی اوین
 • مسکن مدرن
 • نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن
 • ریشه یابی مشکلات مساکن امروزی
 • نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن
 • لزوم پرداختن به فضای باز در مساکن امروزی
 • احیای حیاط در آپارتمان های امروزی
 • برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی

فصل سوم رساله مجتمع مسکونی

 • شناخت وضع موجود و آنالیز  سایت
 • ویژگی های اقلیم سرد
 • ویژگی های معماری بومی مناطق سرد
 • اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم
 • اقلیم تبریز
 • شناسایی کاربری های اطراف سایت
 • شناسایی شبکه های ارتباطی اطراف سایت
 • شناسایی آلودگی های صوتی اطراف سایت
 • بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی سایت (جدول)
 • آنالیز سایت (جدول)

فصل چهارم رساله مجتمع مسکونی

 • ارائه ایده طراحی و برنامه فیزیکی طرح
 • تعریف مسکن از دید سازمان آمار ایران
 • عوامل موثر در برنامه فیزیکی
 • تراکم
 • حیاط
 • پله فرار و آسانسور
 • پخی
 • پیش آمدگی ساختمانی در گذرها
 • پیش آمدگی، بالکن ها
 • رعایت محدودیت ارتفاع
 • پارکینگ
 • عرصه های عمومی مجتمع های مسکونی
 • اطول و ضوابط طراحی مجموعه
 • محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازی ها
 • حداقل فضای باز
 • فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشو
 • انواع اشکال عقب نشینی بنا
 • ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی
 • عرصه ی زندگی خصوصی و فردی
 • عرصه ی پذیرایی و مراسم
 • عرصه ی خدمات
 • عرصه ی فضاهای باز
 • آشنایی با فضاها و ابعاد فیزیکی فضاها
 • ورودی
 • راهرو
 • آشپزخانه
 • انواع طرح های اتاق نشیمن
 • غذاخوری
 • اتاق خواب والدین
 • فضای مخصوص کودکان
 • مراکز بهداشتی
 • مسئله نور
 • راهکارهای پیشنهادی
 • راهبردها و راهکارهای طراحی در معماری امروزی با توجه به مزایای معماری مدرن و با توجه به الگوهای سنتی
 • سیر تکمیلی موارد فوق الذکر در راستای رسیدن به هدف نهایی
 • رعایت نکات ذکر رفته برای پاسخگویی به اهداف کلی زیر
 • ضوابط و سرانه ها 1 (جدول)
 • ضوابط و سرانه ها 2 (جدول)

فصل پنجم رساله مجتمع مسکونی

 • ارائه پیشنهادات و طرح نهایی
 • ریشه یابی و جمع بندی
 • ارائه آلترناتیوها با ذکر معایب و مزایای هر کدام
 • روند طراحی سایت و پلانها (تصویر)
 • ایده کلی طرح سایت (تصویر)
 • ارائه نقشه
 • ارائه پرسپکتیو(تصویر)
 • فهرست منابع

پسورد فایل: clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه