کاملترین رساله کتابخانه با رویکرد تعاملات اجتماعی

190,000 تومان

کتابخانه

در طراحی رساله معماریرساله کتابخانه ” یک فضای عمومی خلق محیط منطبق بر ویژگی های رفتاری و فرهنگی افراد نقش موثر در ایجاد حس مطلوب یا نامطلوب از آن مکان در فرد دارد. انسان همواره به گونه‌ای در پی تعامل با سایر افراد جامعه و همنوعان خود و همچنین محیط پیرامون خویش است لذا توجه به کیفیت فضایی محیط در ایجاد احساس خوشایند و مطلوب در فرد اثرگذار است شاید بتوان گفت وظیفه یک فضای عمومی عمدتا فراهم نمودن زمینه برای فعالیت ها و مشارکت های جمعی میان افراد است.کتابخانه ها نیز به عنوان یک فضای عمومی از این امر مستثنا نیستند. پایان نامه معماری در سایت کلوپ معماری موجود بوده و میتوانید برای ایده و کانسپت های اولیه یا ارائه پروژه دست به کار شوید.

رساله کتابخانه

کتابخانه عمومی

 

معماری

امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه ها و تاثیر آن بر روی بهینه شدن خدمات کتابخانه ای بر هیچکس پوشیده نیست. هر اثر معماری خصوصاً آثار خاصی مانند کتابخانه ها، فرهنگسراها، سالن های تئاتر پیش از آنکه صرفاً یک ساختمان باشند نشان دهنده ی اندیشه و باورهای سازندگان بنا و افکار حاکم بر آن مقطع زمانی هستندکه بنا ساخته شده است. با توجه به اینکه فضاهای معماری قابلیت انتقال و انعکاس مفاهیم را دربردارند میتوان با تاکید روی قسمتهای مختلف به طور غیرمستقیم به انتقال مفاهیم پرداخت.

فهرست مطالب رساله کتابخانه :

فصل اول رساله کتابخانه

 • مقدمه
 • طرح موضوع
 • هدف نمایش
 • بیان مسئله
 • اهداف پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • ضرورت اجرا
 • تعاریف وواژه ها
 • تعریف کتاب
 • تعریف اصطلاحی کتابخانه
 • ساختار پروژه نهایی

رساله کتابخانه عمومی با رویکرد اجتماعی

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مطالعات اولیه
 • تاریخچه کتابخانه درجهان
 • تاریخچه کتابخانه در ایران
 • دسته بندی و معیارهای تفکیک انواع کتابخانه ها
 • کتابخانه بیمارستانی وآسایشگاهی
 • کتابخانه زندان
 • کتابخانه اختصاصی
 • کتابخانه ملی
 • کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • کتابخانه آموزشگاهی(مدارس)
 • کتابخانه های دانشگاهی
 • کتابخانه عمومی
 • تعاملات اجتماعی
 • چکیده
 • مقدمه
 • تعامل اجتماعی
 • مولفه های موثر بر اجتماع پذیری کتابخانه های عمومی
 • بررسی کتابخانه های موفق در زمینه تعامل اجتماعی فرد و فضا
 • نتیجه گیری

فصل سوم:عملکرد کتابخانه ها

 • اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه
 • استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه
 • آرایش فضاهای مطالعه
 • تجهیزات کتابخانه
 • انواع قفسه
 • تجهیزات مطالعه
 • تجهیزات سعی و بصری
 • تجهیزات مرکز کامپوتر
 • استانداردها
 • استاندارد های مخزن
 • استانداردهای فضای مطالعهاستانداردهای برگه دان
 • استانداردهای گروه معلولین
 • استانداردهای ورودی
 • ضوابط سطح شیبدار
 • ضوابط آسانسورها
 • استانداردهای کتابخانه کودکان
 • استانداردهای فضای اداری و کارکنان
 • استانداردهای خدمات کارکنان
 • استانداردهای پارکنیگ
 • تعریف فضاهای کتابخانه
 • تقسیم و تخصیص فضاهای مختلف کتابخانه
 • مخزن
 • نشریات و مجلات و روزنامه ها
 • آرشیو نقشه و پوستر
 • سمعی و بصری
 • مرکز کامپیوتر
 • خدمات مراجعه کنندگان
 • استراحت کارکنان
 • امکانات تفریحی و سرگرمی برای مراجعین
 • فضاهای گردهمایی و سخنرانی
 • نمایشگاه
 • بخش اداری
 • روابط فضایی در کتابخانه
 • راهنمای محل کتابخانه
 • انتخاب محل
 • موقعیت محل
 • استفاده مشترک
 • اندازه محل
 • محیط و فضای داخلی کتابخانه
 • تاسیسات و خدمات
 • مبلمان و تجهیزات
 • ساختار و ترکیب ساختمان کتابخانه
 • شکل و فرم ساختمان کتابخانه
 • محل و مکان و موضع ساختمان کتابخانه
 • برنامه ریزی و طراحی ساختمان کتابخانه
 • ویژگیهای ساختمان کتابخانه
 • ساختار و بافت
 • قابلیت دسترسی و دستیابی
 • تنوع
 • سهولت دستیابی
 • راحتی و آسایش
 • محیط و مکان ثابت
 • ایمنی و حفاظت
 • اقتصاد و صرفه جویی
 • تعریف فضاها
 • واحد یک: فعالیت های همگانی
 • نمایشگاه
 • کافه تریا و کافی نت
 • مطالعه آزاد
 • فضای باز چند منظوره
 • واحد دو: کتابخانه عمومی
 • مخزن
 • سالن مطالعه
 • خدمات مراجعه کنندگان
 • الف) پذیرش
 • ب) امانت وسایل
 • ج) خدمات عمومی
 • واحد سه: مرکز همایش
 • واحد چهار: بخش اداری
 • واحد پنج: خدمات پشتیبانی
 • پارکینگ مجموعه
 • بخش تاسیسات و پشتیبانی
 • برنامه فیزیکی
 • شرح مختصر ریز فضاهای کتابخانه استاندارد
 • سازه ها
 • سیستم های متداول سازه
 • سیستم های سازه انتخابی

فصل چهارم

 • مطالعات محیطی و بررسی مکانی طرح
 • مطالعات استان قزوین
 • تاریخ استان قزوین
 • جمعیت و تراکم استان قزوین
 • اقوام استان قزوین
 • ویژگی های اقلیمی استان
 • انواع آب و هوا در استان قزوین

فصل پنجم:مطالعات و معرفی شهرستان

 • استان قزوین
 • پیشینه تاریخی و علل گسترش
 • وجه تسمیه
 • ویژگی های اقلیمی
 • درجه حرارت
 • میزان بارش
 • دمای هوا
 •  بررسی ویژگی های فرهنگی و اقتصادی استان قزوین
 • موقعیت فرهنگی
 • موقعیت اقتصادی

فصل ششم:خصوصیات معماری قزوین

 • خصوصیات معماری شهر قزوین
 • فرم بنا
 • خصوصیات کالبدی شهر قزوین
 • مصالح شناسی منطقه ای
 • تاثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان

فصل هفتم:بررسی نمونه های مشابه

 • 7بررسی نمونه موردی
 • نحوه تحلیل نمونه ها
 • نمونه های خارجی
 • کتابخانه دانشگاه بیرمنگام-انگلستان
 • صاویر مربوطه
 • تحلیل پلان ها
 • تحلیل نما و برش و خط آسمان
 • سایت پلان
 • مصالح
 • نمای ورودی
 • نور پردازی
 • کتابخانه دانشگاه وین
 • تصاویر مربوطه
 • تحلیل پلان ها
 • تحلیل نما و برش و خط آسمان
 • مجوعه ها
 • مصالح
 • نمونه های داخلی
 • کتابخانه ملی ایران(1383)
 •  تصاویر مربوطه
 • تحلیل پلان ها
 • تحلیل نما و برش و خط آسمان
 • سایت پلان
 • مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تصاویرمربوطه
 • تحلیل پلان ها
 • تحلیل نما و برش و خط آسمان
 • سایت پلان

رساله کتابخانه

فصل هشتم: تحلیل سایت و روند طراحی

 • محل و موقعیت هوایی و تصاویر سایت
 • تحلیل سایت کتابخانه عمومی و عوامل آن
 • مدارك کلی پروژه اعم از ایده، کانسپ و مجموعه نمونه موردی هایی که در پروژه استفاده شده است
 • ایده
 • کانسپت
 • روند شکل گیری حجم باتوجه به نکات بالا
 • نقشه های طراحی شده سایت
 • نقشه های معماری و پلان ها
 • نماها
 • برش ها
 • رندر ها
 • شیت  معماری
 • منابع و ماخذ

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه