انجام پروژه متره و برآورد سال 1402 ” متره و برآورد “

در این مقاله ، شما با انجام متره و برآورد ، اندازه گیری و انواع برآورد در ساخت و ساز به تفصیل آشنا خواهید شد. همچنین می توانید هزینه تقریبی ساختمانها، جاده ها، بزرگراهها، کانالهای آبیاری، پلها، کانالها، منابع آب، مخازن آب و خطوط راه آهن و … را تخمین بزنید. قبل از شروع کار ساخت و ساز بر روی انجام پروژه متره ، مقدار تمام مواد و مصالح و کل هزینه آنها تعیین می شود.

بنابراین ، متره یا برآورد ، هنر یا دانشی است که به وسیله آن کل مقدار مواد و هزینه تعیین می شود.

همچنین به طور کلی به عنوان برآورد هزینه شناخته می شود.

انجام متره

پیمایش انجام پروژه معماری نقش اساسی در برآورد و ساخت هر پروژه مربوطه دارد.

این امر در تعیین تمام هزینه ها و مقدار مصالح قابل اجرا کمک می کند تا همه این عوامل تعیین شوند و در صورت پذیرش بودجه برای پروژه آزاد می شود. اگر بودجه کمتر باشد ، می توان تعدیلاتی انجام داد تا پروژه در بودجه ثابت تمدید شود. این تغییرات را می توان در مشخصات پروژه انجام داد ، یا پروژه را می توان به صورت مرحله ای اجرا کرد تا پروژه در بودجه آزاد شده تکمیل شود.

برآورد به دو صورت علیرغم ماهیت پروژه انجام می شود ، اعم از پروژه ساختمانی ، سیستم فاضلاب ، حفاری کانال ، راه سازی و غیره. در ابتدا ، برآورد هزینه تقریبی انجام می شود که به تعیین هزینه کمک می کند.

در نهایت ، در صورت آزاد شدن وجوه ، “برآورد مفصلی” انجام می شود.

مترور تنها کسی است که برآورد می کند.

این شخص به عنوان ارزیاب یا برآورد کننده نیز شناخته می شود.

برآورد نمی تواند بدون درک هزینه انجام پروژه متره و برآورد مربوطه انجام شود.

فرد باید در درک و خواندن نقشه ها مهارت داشته باشد.

در مهارت سنجی کمیت مهارت داشته باشید. 😊

مبانی متره و برآورد
انجام برآورد هزینه

داده ها برای انجام برآورد و متره

داده های زیر برای برآورد ضروری است.

1. نقشه

2. مشخصات

3. قیمت ها

1. نقشه

برآورد مطابق نقشه ها تهیه شده است.

نقشه ها ارتفاع ، طول و ضخامت قسمت های مختلف پروژه را نشان می دهد.

اندازه هر یک از اجزای انجام پروژه متره و برآورد در نقشه نشان داده شده است و برآورد بر این اساس تهیه شده است.

پلان ، ارتفاع و ارتفاع مقطعی از اشکال متداول نقشه هایی هستند که در فرایند برآورد ساخت و ساز تهیه می شوند.

2. مشخصات

مشخصات به همراه نقشه ها برای نشان دادن کیفیت پروژه تنظیم شده است.

به عنوان مثال ، نمایش درب نشان دهنده اندازه درب است ، اما نمی تواند برخی از عوامل اولیه مانند نوع در ، نوع چوب و غیره را نشان دهد.

چوب در انواع مختلف و با قیمت های مختلف عرضه می شود.

همه این عوامل در مشخصات شرح داده شده است.😎

مشخصات دو نوع دارند.

  • مشخصات کلی
  • مشخصات دقیق

مشخصات کلی:

مشخصات کلی نیز به عنوان مشخصات خلاصه شناخته می شود.

از آنها برای نشان دادن استانداردهای ساخت و ساز – نوع کار ساختمانی استفاده می شود.

آنها طبقه بندی کلی کارهای ساختمانی پروژه را به تصویر می کشند.

این مشخصات برای ایجاد استانداردهای ساختاری کار استفاده می شود که به توسعه برآورد دقیق کمک می کند.

مشخصات دقیق:

مشخصات تفصیلی در توضیحات مفصل ، خواص ، کمیت ، نسبت و روش ترکیب مواد مورد استفاده در کارهای ساختمانی را توصیف می کند.

هر یک از عناصر کار ساختاری به طور جداگانه با کمک مشخصات دقیق توضیح داده شده است.

بر این اساس ، همه جنبه هایی که استانداردها و کیفیت کار ساختمانی را تعیین می کند ، افشا می شود.

بنابراین ، به “برآورد دقیق” کمک می کند.

مشخصات دقیق برای اقلام مورد استفاده در پروژه های معمولی که در قراردادها استفاده می شود چاپ می شود.

این مشخصات را مشخصات استاندارد می نامند. ✔

3. قیمت ها

برای برآورد دقیق ، نرخ دقیق مصالح و کارهای ساختمانی مورد نیاز است.

این نرخ ها باید بر اساس واقعیت باشد.

ضریب نرخ ها با حجم مصالح یا کار ساختمانی ، هزینه انجام پروژه متره را برآورد می کند.

نرخ مصالح یا کارهای ساختمانی را می توان از جدول نرخ ادارات مختلف دولتی و خصوصی تعیین کرد ، یا کارهای ساختمانی تکمیل شده را می توان برای بدست آوردن تمام نرخ های مورد نیاز تجزیه و تحلیل کرد.

قیمتها شامل هزینه های مواد ، هزینه حمل و نقل ، هزینه کار و غیره است.

انواع برآورد در مهندسی عمران.
برآورد دارای دو نوع اساسی به شرح زیر است:

1. برآورد اصلی

2. برآورد تعمیر

بنابراین بیایید انواع برآورد را با جزئیات شرح دهیم.

1. برآورد اصلی

نمره اصلی نمره ای است که برای یک پروژه جدید پیشنهاد شده است.

این پروژه می تواند پروژه ساخت یک ساختمان ، یک کانال ، یک جاده و غیره باشد.

به عبارت دیگر ، اگر این پروژه ها از ابتدا شروع می شوند ، برآورد پیشنهادی برای آنها “برآورد اولیه” خواهد بود.

این کار به دو صورت به شرح زیر انجام می شود.

  • برآورد هزینه خام
  • برآورد مفصل

1.برآورد هزینه خام

این نوع تخمین برای هر پروژه قبل از شروع مفید بودن و هزینه ای که برای آن هزینه می شود ، انجام می شود.

در ابتدا ، برآورد تقریبی هزینه در مورد پروژه انجام می شود که به عنوان برآورد هزینه خشن شناخته می شود.

اگر پروژه برای مزایای مالی پیشنهاد شود ، درآمد مالی مورد انتظار و برآورد هزینه تقریبی در این نوع برآورد مقایسه می شود.

اگر پروژه برای مزایای مالی پیشنهاد نشده باشد ، ضرورت و سرزندگی آن در این نوع برآورد مقایسه می شود.

برآورد هزینه تقریبی با مقایسه هزینه ، هزینه شده برای تجربیات پروژه قبلی و پروژه پیشنهادی در حال انجام است.

این شامل قیمت قطعه زمین برای پروژه ، هزینه ای است که احتمالاً برای ساختمان هزینه می شود ، تامین آب و هزینه فاضلاب ، تأمین گاز و برق.

برآورد هزینه تقریبی همچنین شامل 5 تا 10 درصد هزینه های اضافی است که باید به طور فوری در طول پروژه انجام شود ، که قبل از شروع پروژه مشخص نیست.

این هزینه ها به عنوان احتمالی شناخته می شوند.

برآورد هزینه تقریبی برای تأیید اداری انجام می شود.

آنها به روش متفاوتی ساخته می شوند: برای انواع مختلف پروژه ها.

برخی از نمونه ها به شرح زیر است.

انجام متره برای ساختمانها

روشهای مختلفی برای تخمین هزینه تقریبی ساختمانها استفاده می شود.

محبوب ترین روش ها در زیر توضیح داده شده است.

در این روش هزینه تمام شده ساختمان ، هزینه هر واحد با توجه به جنبه های پروژه برآورد می شود.

قیمت واحد با در نظر گرفتن برخی عوامل مانند مواد ، نیروی کار و غیره تعیین می شود.

ثانیاً. پایه منطقه پایه برآورد هزینه تقریبی یک ساختمان عموماً با استفاده از روش ناحیه پلینت انجام می شود.

در این روش ، کل مساحت ساختمانی پیشنهادی ساختمان تعیین می شود.

این منطقه به عنوان منطقه پایه شناخته می شود.

منطقه اصلی شامل فضایی برای انواع اتاق ها ، بالکن ها ، دیوارها و غیره است.

این ناحیه با یافتن تمام اندازه گیری ها در بالای سطح پایه ساختمان تعیین می شود.

سپس ناحیه تابلو در نرخهای مناسب ضرب می شود.

این نرخ با رعایت مصالح در نظر گرفته شده برای استفاده در ساختمان و مشخصات آن تعیین می شود.

بنابراین ، هزینه های به دست آمده هزینه های پیشنهادی برای ساخت ساختمان خواهد بود.

تأمین گاز ، برق ، فاضلاب و کلیه خدمات مربوطه را شامل می شود.

این هزینه ها معمولاً به روش درصد به شرح زیر نگهداری می شوند.

تامین آب و فاضلاب = 8
برق = 8
تامین گاز = 4
تمام این هزینه های پرداخت شده برای خدمات شهری با هزینه پرداخت شده برای ساخت و ساز ساختمان ترکیب می شود.

سپس ، موارد احتمالی به ارائه نهایی اضافه می شود.

احتمالی ممکن است بین 5 تا 10 درصد از کل هزینه ساختمان متفاوت باشد.

در نهایت ، برآورد هزینه تقریبی برای ساختمان آماده می شود.

اگر قرار است انجام پروژه متره با قرارداد انجام شود ، 10 درصد سود برای پیمانکار باید به کل هزینه اضافه شود.

در مورد ساختمان چند طبقه ، هزینه جداگانه ای برای هر طبقه تعیین می شود.

اگر نقشه ساختمان موجود نباشد یا هنوز آماده نشده باشد ، مساحت اتاقهای مورد نیاز تعیین می شود و 30 تا 40 درصد مساحت برای راهروها و ایوانها اضافه می شود.

در پایان ، سطح پایه تعیین شد. برآورد هزینه تقریبی را می توان در این منطقه نیز یافت.

نرخ مکعب را برآورد کنید.

در این روش هزینه یابی خشن ، اندازه کل ساختمان پیشنهادی تعیین می شود.

سپس قیمت در واحد ضرب می شود و هزینه کل ساختمان پیدا می شود.

اندازه گیری خارجی ساختمان برای یافتن حجم ساختمان بدست می آید.

این اندازه گیری ها شامل طول ، ارتفاع و عرض ساختمان است.

همه این اندازه گیری ها با هم ضرب می شوند تا حجم ساختمان بدست آید.

ارتفاع ساختمان از پایه تا سطح فوقانی کف ساختمان شروع می شود.

پایه و مانع در آن گنجانده نشده است.

قیمت واحد حجم با توجه به نوع ساختمان و مشخصات مربوطه تعیین می شود.

این نرخ ها را می توان با ساختمان هایی که قبلاً در منطقه ساخته شده اند و محل آنها تعیین شده است ، تعیین کرد.

روش برآورد نرخ مکعب برای ایجاد برآورد هزینه خام بهترین است زیرا شامل ارتفاع ساختمان نیز می شود.😃

در واحد طول دیوار

در این روش هزینه یابی خشن ، طول های مختلف دیوار به طور جداگانه یافت می شود.

سپس هزینه واحد طول هر دیوار تعیین می شود.

این هزینه برای پی و روبنا به طور جداگانه تعیین می شود.

هزینه ترکیب شامل هزینه چرخه آزمایش رطوبت ، هزینه حفاری و بسته بندی و غیره نیز می شود.

هزینه فوق العاده سازه شامل هزینه ساخت ، ساخت چوب ، سقف ، تکمیل و غیره است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه