مبحث 4 کتاب مقررات ملی ساختمان ویرایش دوم ” دانلود رایگان “

تومان

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

کتاب مقررات ملی ساختان مبحث 4 در مورد تأسيسات مكانيكی ساختمان تحلیل و بررسی میشود و همچنین میتوانید مبحث 4 کتاب مقررات ملی ساختمان را رایگان دانلود کنید.

ایا می دانید دلیل ایجاد مقررات ملی ساختمان چیست؟

قوانین و مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت و کارایی مناسب ساختمان های در حال ساخت و تامین حداقل نیازهای استفاده کنندگان، تهیه شده و ایجاد شده است .

استفاده از این مقررات می تواند شرایط مناسب تری را برای ساکنان بنا ان هم دز هنگام بهره برداری ایجاد کند.

 مقررات ملی ساختمان در 22 مبحث تنظیم و تهیه شده است و در بین تمام مباحث گفته شده، مبحث 4 با توجه به این که به استانداردهای مربوط به ابعاد و طراحی و اندازه های لازم می پردازد، بیشتر مورد استفاده طراحان و معماران قرار می گیرد.

مشکلات مربوط به مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

یکی از مشکلاتی که در زمینه استفاده از این مقررات می توان برشمرد، نبودن این مقررات در برنامه درسی دانشگاه و دانشجویان است و هر چند که دانشجویان در دروس طراحی خود ، به صورت کم و بیش با این مقررات آشنا می شوند .

اما متاسفانه آموزش این مسائل کافی نبوده و به خاطر عدم آشنایی کامل دانشجویان با این مسائل بعد از فارغ تحصیلی در رشته مورد نظر با مشکلات متعددی در زمینه استفاده از این مقررات روبه رو خواهند شد .

ولی دانشجویان عزیز و شما می توانید با دانلود پاور پوینت مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان به صورت کامل با این مباحث آشنا شده و به صورت کامل به مطالعه ان ها بپردازید.

مدارک فنی مقررات ملی ساختمان مبحث 14

در كشور ما و در كنار مقررات ملّی ساختمان، مدارك فني ديگر از قبيل آيين نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آيين كارهای ساختمان سازی، مشخصات فنی ضميمه پيمان ها و نشريات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي يابد كه گرچه از نظر كيفی و محتوايی حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمايزهای آشكاری دارند.
آنچه مقررات ملّی ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي سازد، الزامي بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروی انسانی ماهر، كيفيت و كميت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقليم و محيط مي باشد تا از اين طريق نيل به هدف هاي پیش گفته ممكن گردد.

ویرایش دوم

در ويرايش دوم (بازنگري اول) مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان، در راستای هماهنگی با فهرست نويسی بين المللی كتابهای مرجع مقررات ساختمانی و انعطاف پذيری در اضافه شدن ساير تأسيسات مكانيكی ساختمان همچون انرژي خورشيدی و ساير انرژي های نو، عنوان مبحث از “تأسيسات گرمايی، تعويض هوا و تهويه مطبوع” به “تأسيسات مكانيكی ساختمان” . تغيير يافت.

سرفصل های تغييرات عمده در بازنگری مبحث چهاردهم را ميتوان به شرح زير برشمرد:

 • ساده سازی متن مبحث تا حد امكان
 • ويرايش كل، یحذف موارد تكراری و كوتاه كردن متن
 • بازنگری در تعاريف، اضافات جديد و به كارگيری اصطلاحات متداول به جاي لاتين
 • گسترش حوزه شمول و ساده سازی راه حل های تجويزی
 • ممنوعيت كاربرد مصالح مستعمل
 • بازنگری در استانداردهای مرجع، حذف استانداردهای باطل شده و به روزرسانی استانداردهای جايگزين
 • بازنگري در ميزان هواي تهويه در ارتباط با صرفه جويی مصرف انرژي در كاهش هواي خارج با رعايت شرايط محلی
 • تكميل فصل ديگ های گرمايی با كاربرد ديگ های تلفيقی و چدنی و بسته، نوع يكپارچه
 • تكميل دستگاه های گرمايی ويژه در ارتباط با استانداردهای مميزی انرژی
 • تكميل و بهروز رسانی مقوله كاربرد لوله های ترمو پلاستيك در تأسيسات مكانيكی ساختمان
 • تجديد نظر و هماهنگ سازی فصل دودكش با مبحث هفدهم
 • تجديد نظر در مبردها  آسان سازی كاربری مبحث و مفهومی كردن محدوديت های كاربری آن اميد است، با رفع ابهامات موجود در ويرايش قبلی، و ارائه اطلاعات تكميلی مورد نياز، زمينه اجرايی شدن اين مبحث در ساخت و ساز كشور، بيش از پيش فراهم گردد.

نظرات

در اينجا لازم ميدانيم از كليه مهندسان و صاحب نظرانی كه به روش های مختلف با ارائه نظراتی ارزشمند خود ما را در انجام اين مهم ياری نمودند، صميمانه تشكر و قدردانی نمائيم. بديهی است كه ممكن است همچنان ابهامات و نارسائی هایی در مبحث وجود داشته باشد كه اميد است اين عزيزان با ارسال نظرات و راهنمائی های خود، كميته تخصصی را در رفع آنها ياری فرمايند.

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه