مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ایران ویرایش 4 طراحی ساختمان های فولادی

تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث 10

مبحث 10 کتاب مقررات ملی ساختمان “در كشورهاي مختلف به منظور نيل به اهدافي از جمله ايمني، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه، تدوين و ضوابط و مقرراتي را در بخشهاي مختلف فعاليت هاي ساختماني مدنظر قرار دادهاند، به نحوي كه در دنياي امروز كمترين كشوري را ميتوان يافت كه با تدوين قوانين عمومي يا اختصاصي، فعاليت هاي ساختماني را تحت نظم در نياورده باشد.

دانلود پاور پوینت مقررات ۱۰ملی ساختمان (اجرا ساختمان های فولادی)

مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ها از قوائد ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های فولادی می باشد .

که از منابع مهم برای شرکت در ازمون نظام مهندسی به خصوص در رشته عمران محسوب می شود.

هدف مقررات ۱۰ ملی ساختمان بیان و تعیین حداقل ضوابط و مقرراتی است که در مواردی مانند: تحلیل ، طراحی و اجرای ساختمان های فولادی جهت تامین ایمنی و بهرهبرداری مناسب ، مورد استفاده قرار میگیرد.

شما می توانید با دانلود پاور پوینت مقررات ۱۰‌ملی ساختمان( اجرا ساختمان ها فولادی) این منابع را به صورت کامل در اختیار داشته و از این منابع برای شرکت در آزمون های نظام مهندسی استفاده نمایید.

کاربرد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

کاربرد این مبحث از این مقررات در محدوده اجرا ساختمان های فولادی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرای آن می باشد.

بر طبق مقررات ۱۰ ملی ساختمان پیکربندی، ابعاد و مشخصات اجزای سازه باید به گونه ای باشد که مجموعه سازه  که شامل اتصالات و اعضا آن می شود تحت شرایط بارگذاری متحمل به هیچ یک از حالت های حدی مقاومت ایمنی و بهره برداری نرسد.

شما می توانید با دانلود پاور پوینت ۱۰ مقررات ملی ساختمان از تمام این نکات بهرهمند شوید.

هدف و دامنه کاربرد

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقرراتی است که در تحلیل، طراحی و اجراي ساختمان هاي فولادي جهت تامین ایمنی و بهره برداري مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد. این مبحث شامل الزامات عمومی (فصل 10-1)الزامات طراحی (فصل 10 -2)الزامات طرح لرزهاي (فصل 10 -3)الزامات ساخت، نصب و کنترل (فصل 10-4)و پیوستهاي (1)و (2)میباشد.

حالتهای حدی

حالتهاي حدي به شرایطی اطلاق میشوند که اگر تمام یا بخشی از سازه به هر یک از آن حالتها برسند، قادر به انجام وظایف خود نبوده و از حیز انتفاع خارج میشوند. مطابق این مبحث، تعیین پیکربندي، ابعاد و مشخصات اجزاي سازه باید به نحوي باشد که مجموعۀ سازه، شامل اعضا و اتصالات آن، تحت شرایط بارگذاري محتمل، به هیچ یک از حالتهاي حدي زیر نرسد.

طراحی بر اساس حالتهاي حدي بهرهبرداري

مجموعۀ سازه، شامل اعضا و اتصالات آن، باید از نظر قابلیت بهرهبرداري مورد کنترل و طراحی قرار گیرند. در این مبحث الزامات حالتهاي حدي بهرهبرداري در بخش 10 -2 -10 ارائه شده است. ترکیبات بارگذاري نظیر حالتهاي حدي بهرهبرداري باید مطابق با ترکیبات بارگذاري ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان باشد. در این حالت هیچگونه ضرایب کاهش مقاومت در نظر گرفته نمیشود.

اصول تحلیل

هدف از تحلیل سازه، تعیین مقاومت مورد نیاز (R) و یا نیروهاي داخلی در قطعات مختلف سازه و تغییرمکان نقاط مختلف تحت اثر ترکیبات بارگذاري مورد نظر، با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مکانیکی آنها است. در این مبحث روشهاي تحلیل زیر مجاز میباشند.

مبحث مقررات ملی ساختمان

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 5

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 6

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه