مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 12 ویرایش چهارم ” ایمنی و حفاظت کار “

تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 12

افزايش جمعيت شهري و نياز به محل سكونت و كار در شهرها و به خصوص شهرهاي بزرگ افزايش تراكم و افزايش ارزش املاك را به دنبال دارد. اين افزايش ها عموماً باعث توسعه عمودي شهرها و افزايش طبقات ساختمان ها در بالا و زير همكف ميشود. مقررات ملی ساختمان مبحث 12
افزايش طبقات ساختمان ها از يك طرف مدت ساخت را افزايش ميدهد و از طرف ديگر نياز به فضاهاي شهري براي حمل و نقل، تخليه و جابجايي مصالح و اجراي عمليات ساختماني را افزايش ميدهد.

ساخت و ساز وسيع و حجيم در مناطق شهري اثر جدي بر ايمني، محيط زيست و زندگي روزمره ساكنين اين مناطق ميگذارد. در چند دهه اخير در اكثر كشورهاي صنعتي و پيشرفته و يا در حال توسعه، ضوابط و مقرراتي كارساز براي كاهش خطرات ناشي از اجراي عمليات ساختماني تدوين شده است. در كشور ما نيز در سال 1372 ويرايش اول و در سالهاي 1380 و 1385 ويرايشهاي دوم و سوم مبحث 12 مقررات ملّي ساختمان تحت عنوان “ايمني و حفاظت كار در حين اجرا” تدوين و ابلاغ گرديده است.ويرايش چهارم اين مبحث با توجه به مسائلي كه از طرف جامعه مهندسي و ادارات و سازمان هاي ذيربط به شكل هاي مختلف مطرح گرديده تهيه شده است.

در بازنگري جديد موارد زير مد نظر قرار گرفته است.

  • ويرايش كلي، حذف موارد تكراري، كوتاه و ساده سازي متن مبحث تا حد امكان.
  • خطراتي كه ايمني، محيط زيست و زندگي روزمره ساكنين مجاور كارگاه هاي ساختماني راتحت تأثير قرار ميدهد.
  • ريسك، ارزيابي ريسك، مديريت ريسك و به طور كلي مديريت ايمني كارگاه هاي ساختماني.
  • ارتقاي ايمني و بهداشت كار شاغلين كارگاه هاي ساختماني.
  • ايمني گودبرداري و تخريب.
  • رعايت حق مالكيت مجاورين كارگاه ساختماني در موقع اجراي عمليات ساختماني به خصوص در گودبرداري.
  • ساده سازي متن و تفكيك وظايف و مسئوليت هاي دست اندركاران.

اميد است با رفع ابهامات و نواقص در ويرايش قبلي و ارائه اطلاعات تكميلي مورد نياز، زمينه اجرايي شدن بهتر و مؤثرتر اين مبحث در رابطه با كارگاه هاي ساختماني فراهم آيد.

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 4

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 8

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه