مبحث 8 ” دانلود رایگان کتاب مقررات ملی ساختمان ” (ویرایش 2)

تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 8

مبحث 8 استفاده از مصالح بنايي در اجراي ساختمان ها از دير باز در ايران رواج داشته است. اكثر ساختمان هاي موجود در كشور خصوصاً در شهرهاي كوچك، بخشها، روستاها و همچنين در بافت هاي فرسوده و قديمي كلان شهرها از نوع مصالح بنايي ميباشد.آسيب پذيري قابل توجه اين ساختمان ها در زمين لرزه هاي گذشته با عنايت به عدم رعايت صحيح ضوابط فني، اهميت تدوين به روزرساني، ترويج مقررات ملّي ساختمان را آشكار ميسازد.

مقررات ملی

با توجه به اهتمام جدي دفتر امور مقررات ملّي ساختمان جهت بازنگري و بروز نمودن مباحث، كميته مبحث هشتم پس از تدوين آخرين ويرايش مبحث در سال 1384 ،كميته بازنگري را در سال 1391 تشكيل و مجدداً ارزيابي و بازنگري مطالب را آغاز نمود كه خوشبختانه با برگزاري جلسات فشرده در تابستان 1392 پيش نويس ويرايش جديد اين مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهي صاحب نظران و مهندسان قرار گرفت و به تصويب شورای تدوين مقررات ملّی ساختمان رسيد.

در اين ويرايش نسبت به چاپ پيشين تغييرات زير انجام شده است:

فصل اول

1 .در فصل اول ويرايش جديد تعاريف اوليه مورد نياز اين مبحث از مقررات ملّي ساختمان به صورت موردي ارائه شده است.

فصل دوم

2 .فصل دوم از ويرايش جديد به معرفي خصوصيات مصالح مورد استفاده مي پردازد كه نسبت به ويرايش پيشين مفصل تر بوده و اطلاعات بيشتري جهت انتخاب مصالح در اختيار مهندسان قرار خواهد داد.

فصل سوم

3 .در ويرايش جديد اين مبحث، فصل سوم تحت عنوان “الزامات عمومي” به مباحث قبلي اضافه شده است كه رعايت اين ضوابط در كليه ساختمان هاي موضوع اين مبحث الزامي ميباشد.

فصل چهارم

4 .فصل چهارم ويرايش جديد به ارائه ضوابط “ساختمان هاي بنايي مسلح” اختصاص داده شده است. اين ساختمان ها با توجه به اينكه عملكرد مناسبی در مقابل بار زلزله داشته و نيز به دليل هزينه ساخت كمتر نسبت به ساير ساختمان ها، در كشورهای ديگر بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند. لذا كميته مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان كليات طراحي و اجراي اين ساختمان ها را به عنوان يك گام اوليه و با اميد به استفاده هر چه بيشتر اين سازه ها در كشور، در فصل چهارم ارائه نموده است.

فصل پنجم

5 .در فصل ششم ويرايش جديد نيز فصل هاي “ساختمان هاي بنايي بدون كلاف”، “ساختمان هاي خشتي” و “ساختمان هاي سنگي” ويرايش پيشين ادغام شده و قسمت هاي تكراري آنها حذف گرديده است.

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 1

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 2

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 3

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 4

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 5

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 6

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 7

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه