مبحث 7 مقررات ملی ساختمان خلاصه کتاب

تومان

مبحث 7  پي و پي سازی

مبحث 7 مقررات ملّي ساختمان «پي و پي سازي» براي اولين بار در مرداد ماه 1369 منتشر شد. از آنجا كه اساساً موضوع مهندسي ژئوتكنيك به علت پيچيدگي ها و عدم شناسايي هايي كه در زمين موجود است، مانند ساير گرايش هاي مهندسي عمران در چارچوب آيين نامه و مقررات به راحتي نمي گنجد، متن اوليه اين مبحث مختصر و در حد بيان تعاريف كلي عنوان شده بود. در ويرايش بعدي كه در سال 1388 منتشر شد، علي رغم گسترش قابل توجه مطالب نسبت به ويرايش قبلي، اما اعداد و ارقام محدوده هاي طراحي مانند ضرايب اطمينان و حدود مجاز بهره برداري ارائه نگرديد. با توجه به پيشرفت هايي كه در اين گرايش مهندسي پيش آمده، اعتقاد اعضا كميته بر آن بوده است كه لازم است اعداد و ارقام مورد نياز طراحان را تا حد بيشتري مطرح نمود و لذا ويرايش حاضر با گسترش نسبتاً وسيعي در مقايسه با متن قبلي روبروست كه اميد است مورد استفاده
مهندسان قرار گيرد.

هدف

هدف اين مبحث تعيين حداقل ضوابط و مقررات براي طراحي بخش ژئوتكنيك ساختمانها است، به طوري كه ايمني كافي در ساختمان ها تامين شود و شرايط بهره برداري مطلوب در طول عمر آنها حفظ گردد.

حرفه ” مبحث 7 “

حرفه مهندسي ژئوتكنيك به علت آنكه تكيه بر آزمايش هاي صحرايي و آزمايشگاهي متعدد دارد و تغييرات قابل ملاحظه اي در خصوصيات خاك ها وجود دارد فضاي حاكم بر مبحث اين تخصص از ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان كمي متفاوت باشد. در اين مبحث به قضاوت مهندسي از تفسير مشاهدات و نتايج آزمايش ها تكيه بيشتري ميشود و در اين ارتباط هم تجربه مهندسي نقش اساسي تري به عهده ميگيرد و هم مسئوليت مهندس افزايش مي يابد.

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 1

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 2

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 3

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 4

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 5

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 6

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه