معماری با رویت

2022-06-06T13:18:57+04:30عمومی|

 معماری با رویت رویت یک نرم افزار مناسب برای اطلاعات ساختمان است  که به بهبود مدل های طراحی شده در ساختمان کمک می کند. نرم افزار رویت در رشته معماری کاربرد فراوانی دارد. ابزار و ویژگی های موجود در این نرم افزار به طور خاص برای انجام مدل سازی های معماری ساختمان ایجاد شده اند و طراحی و مستندسازی را در مدت کوتاهی و با دقت زیاد انجام می دهد.استفاده از این نرم افزار در رشته معماری اهمیت زیادی دارد و باعث به حداکثر رساندن بهره وری در ایجاد طراحی های ساختمان و مستند سازی های گردش کار می گردد. [...]