معماری پایدار چیست: تعریف ، مفهوم و مثالهای معروف

2021-04-19T13:52:35+04:30عمومی|

تعریف معماری پایدار تعریف معماری پایدار چیست ؟ این اصطلاح در صنعت ساخت و ساز رواج دارد اما در تلاش است تا خود را تأسیس کند. نمونه هایی از پروژه هایی که مواد و مفاهیم پایدار را در بر می گیرند. معماری پایدار و مسائل زیست محیطی اکنون بخشی از دستور کار برای مشاغل و همچنین جوامع محلی و بین المللی است. و مردم نمی توانند به اندازه کافی از آن استفاده کنند. کلمه "پایداری" و عبارت " معماری پایدار " به دو دلیل اصلی و کاربردی در جهان طراحی و معماری گسترش یافته است. هر موضوعی که پایدار تلقی شود [...]