فرق مهندس و معمار چیست؟

2021-08-07T17:55:53+04:30اخبار|

فرق مهندس و معمار چیست؟ معماری بنا بر اعتقاد بعضی ها مادر همه ی هنرهاست.  معماری از رشته های مهم دانشگاهی در تمام دنیاست  که در دانشکده های فنی و هنری دنیا تدریس می شود و دوره دو جنبه هنری و فنی است. نام معمار به تنهای اغلب تداعی کننده جنبه هنری این رشته و معمولا فارغ التحصیلان معماری داخلی را در بر می گیرد البته باید توجه داشت که رشته معماری داخلی شامل دروس طراحی هم می شود. اما وقتی رشته معماری به تنها یا مهندسی معماری مطرح می شود بیشتر نام مهندس در ذهن ها نقش می بندد [...]