هوشنگ سیحون – بیوگرافی و معرفی آثار پدر معماری ایران

2021-08-02T18:15:28+04:30عمومی|

هوشنگ سیحون در این مجال به معرفی " هوشنگ سیحون " می پردازم  مردی که طرح و قلم او حرف می زند با تاریخ و بناهای ماندگار؛ مردی که گل می افشاند تا طرحی نو در اندازد. اگر در لابلای عکس های یادگاری از شهر دیارتان ایران، عکسی از باغ و عمارت حکیم ابوعلی سینا دارید، طرح این مرد بزرگ " هوشنگ سیحون " هم نمایان است، اگر لختی در باغ آرامگاه حکیم عمر خیام و یا در کنار مقبره ی زیبای کمال الملک در نیشابور مبهوت مانده اید، بی شک خالق آن همه طرح و نقش را نیز یاد [...]