پرطرفدارترین رشته های تحصیلی کدامند؟

2021-02-27T15:01:29+03:30اخبار|

پرطرفدارترین رشته های تحصیلی کدامند؟ امروزه با تاسیس انواع مختلف دانشگاه و در تمامی رشته ها و موسسات غیرانتفاعی و پردیس خودگردان میزان پذیرش داوطلبان در تمامی رشته ها افزایش یافته است.به گونه ای که هر کسی حتی اگر درس هم نخواند می تواند به دانشگاه وارد شود اما نتیجه چنین ورودی تنها یک مدرک دانشگاهی توخالی است که کاربردی جز قاب کردن ندارد آنچه که امروزه مورد توجه قرار گرفته برخی از رشته های هستند که به عنوان پرطرفدارترین رشته های تحصیلی شناخته می شوند و داوطلبان برای تحصیل این رشته ها تلاش زیادی می کنند. پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی [...]