آموزشاخبار

تعریف معماری – معماری ساختمان – انواع معماری در جهان

تعاریف معماری

معماری ، هنر و تکنیک طراحی و ساختمان ، از مهارتهای مرتبط با ساخت و ساز متفاوت است. برای تعریف معماری : شیوه معماری برای تحقق الزامات عملی و بیان به کار می رود ، بنابراین به اهداف مفید و زیبایی

شناختی می انجامد. اگرچه این دو انتها ممکن است از هم متمایز شوند ، اما نمی توان آنها را از هم جدا کرد ، و وزن نسبی داده شده به هر یک می تواند تا حد زیادی متفاوت باشد. تعریف معماری  از آنجا که هر

جامعه ای – چه بسیار توسعه یافته و یا کمتر از آن ، مستقر یا عشایری- رابطه مکانی با جهان طبیعی و جوامع دیگر دارد ، ساختارهایی که آنها تولید می کنند ، درباره محیط خود (از جمله آب و هوا و هوا) ، تاریخ ،

مراسم و هنری بسیار آشکار می کنند. حساسیت و همچنین بسیاری از جنبه های زندگی روزمره. دیتیل های اجرایی در تعاریف معماری بسیار مهم هستند .

architecture

ویژگی هایی که یک اثر معماری را از سایر سازه های ساخته شده متمایز می کند عبارتند از:

  1. مناسب بودن کار برای استفاده توسط انسان به طور کلی و سازگاری آن با فعالیت های خاص انسانی پایداری و ماندگاری در ساخت کار
  2. ارتباط تجربه و ایده از طریق فرم آن
  3. تعریف معماری را بیشتر مطالعه کنید :

تعریف معماری

همه این شرایط باید در معماری رعایت شود. دوم ثابت است ، در حالی که اول و سوم با توجه به عملکرد اجتماعی ساختمانها از نظر اهمیت نسبی متفاوت هستند. اگر عملکرد به ویژه مفید باشد ، مانند یک کارخانه ،

ارتباط از اهمیت کمتری برخوردار است. اگر عملکرد بسیار برجسته باشد ، مانند یک مقبره یادبود ، ابزار یک نگرانی جزئی است. در بعضی از ساختمانها ، مانند کلیساها و تالارهای شهر ، لوازم و ارتباطات ممکن است از

اهمیت یکسانی برخوردار باشند.

انواع معماری نه بر اساس نیاز نهادهای مختلف آن توسط معماران بلکه توسط جامعه تأسیس می شود. جامعه اهداف را تعیین می کند و شغل یافتن وسایل دستیابی به آنها را به معمار اختصاص می دهد. این

بخش از مقاله به نوع شناسی معماری ، با نقش جامعه در تعیین انواع معماری ، و با برنامه ریزی – نقش معمار در تطبیق طرح ها با مصارف خاص و نیازهای عمومی جسمی انسان مربوط می شود.

معماری چیست

انواع معماری ” تعریف معماری “

معماری فقط برای تحقق مشخصات فردی یا گروهی ایجاد می شود. قانون اقتصادی مانع از معماری معماران در تولید آثاری است که تقاضا برای آنها وجود ندارد یا تنها پتانسیل دارد. بنابراین انواع معماری به

ساختارهای اجتماعی بستگی دارد و ممکن است با توجه به نقش حامی در جامعه طبقه بندی شود. انواعی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد – داخلی ، مذهبی ، دولتی ، تفریحی ، رفاهی و آموزشی و تجاری و

صنعتی – بیانگر ساده ترین طبقه بندی است. یک نوع شناسی علمی از معماری به تجزیه و تحلیل دقیق تر نیاز دارد.

  1. تعریف معماری را بیشتر مطالعه کنید :

معماری داخلی

معماری داخلی برای واحد اجتماعی تولید می شود: فرد ، خانواده یا قبیله و وابستگان آنها ، انسان و حیوان. این کار سرپناه و امنیت را برای کارکردهای اساسی بدنی زندگی و در بعضی مواقع همچنین برای فعالیتهای

تجاری ، صنعتی یا کشاورزی که شامل خانواده می شود به جای جامعه فراهم می کند. الزامات اساسی معماری داخلی ساده است: مکانی برای خواب ، تهیه غذا ، غذا ، و شاید کار؛ مکانی که دارای نور است و از آب و

هوا محافظت می شود. یک اتاق منفرد با دیوارها و سقف های محکم ، یک در ، پنجره و یک کوره از ملزومات است. همه چیز دیگر تجملاتی است.

مفهوم معماری

معماری بومی

در بیشتر دنیای امروز ، حتی در حالی که مؤسسات در حال تغییر و تحول مداوم بوده اند ، انواع سکونتگاه های باستانی یا پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده صنعتی ، انبارها

مطابق طرحی که در هزاره اول قبل از میلاد در اروپا به کار رفته است ، ساخته می شوند. نیروهایی که تحول پویا از سبک معماری در ساختمان عمومی ایجاد می کنند ، معمولاً در خانه و مزرعه غیرفعال هستند. زندگی

اساسی افراد ممکن است با اساسی ترین تغییرات در نهادهایشان تغییر نکند. مردم می توانند بطور پیوسته برده باشند ، موضوع سلطنت باشند و شهروندان را رأی دهند بدون اینکه وسیله یا تمایل به تغییر آداب و

رسوم ، فنون یا شرایط اطراف خود داشته باشند.

  1. تعریف معماری را بیشتر مطالعه کنید :

فشار اقتصادی در معماری

فشار اقتصادی عامل مهمی است که باعث می شود افراد متوسط ​​خواسته های خود را به حدی محدود کنند که فناوری زمان خود قادر به حفظ آن باشد. اغلب آنها با تکنیک های قدیمی ساختارهای جدید می سازند

زیرا آزمایش و نوآوری هزینه بیشتری از تکرار دارند. اما در فرهنگ های ثروتمند اقتصاد و مجوزها معماری را ترغیب می کند تا راحتی هایی نظیر سرویس بهداشتی ، روشنایی و گرمایش و همچنین مناطق جداگانه را

برای کارکردهای مشخص فراهم کند و اینها ممکن است به عنوان ضروریات در نظر گرفته شود. همین دلایل تمایل دارد که محافظه کاری خانه را با آرمان های معماری نهادی جایگزین کرده و بر عملکرد بیانی و کاربردی

نیز تأکید کند.

معنی معماری

معماری قدرت

با افزایش ثروت و کارکردهای بیانگر ، می توان نوع خاصی از ساختمانهای داخلی را تشخیص داد که شاید بتوان آن را معماری قدرت نامید. تقریباً در هر تمدنی الگوی جامعه به تعدادی از اعضای خود این قدرت را می

دهد تا از منابع جامعه در ساخت منازل ، کاخ ها ، ویلا ها ، باغ ها و اماکن تفریحی خود استفاده کنند. این معدود ، که مزایای آنها معمولاً از تمایزات اقتصادی ، مذهبی یا طبقاتی ناشی می شود ، می توانند از انواع

مختلفی از فعالیت های داخلی در ارتباط با مواردی که در موقعیت هایشان وجود دارد ، برخوردار شوند. اینها حتی می تواند عملکردهای جمعی را شامل شود: کاخ امپراطوران فلاوی در روم باستان شامل فعالیت های

دولت و سیستم قضایی می شد.

کاخ ورسا

کاخ ورسای ، یک شهر کاملاً به خودی خود ، نیازها و تجملات زندگی را برای چندین هزار نفر از همه طبقات فراهم کرده و مرکز دولت امپراتوری لوییز چهاردهم بود. معماری قدرت ممکن است یک عملکرد بیانگر

پیچیده نیز داشته باشد ، زیرا نماد قدرت با ظرافت یا نمایش یک مسئولیت یا یک ضرورت (و اغلب تقصیر) از قدرتمندان است. از آنجایی که این عملکرد معمولاً نه به اندازه ای برای نشان دادن موقعیت های

اجتماعی خود به دیگران ، به دنبال لذت بردن از مشتریان است ، معماری قدرت جمعی و خانگی نیز می شود. در دموکراسی هایی مانند یونان باستان و در دنیای مدرن غربی ، این نمایش قدرت شاید بیشتر محفوظ

مانده باشد ، اما هنوز هم قابل تشخیص است.

تعریف معماری :مسکن گروهی

نوع سوم معماری داخلی به جای واحد ، گروه را در خود جای می دهد و از این رو عمومی و همچنین خصوصی است. این امر از طریق توسعه گسترده مسکن انبوه در دنیای مدرن ، که در آن افراد یا خانواده ها فضای

زندگی را در چندین خانه یا واحدهای واحدی که به تعداد تولید شده اند ، می یابند. مسکن گروهی توسط فرهنگهای گوناگونی تولید می شود: توسط ایالت های عمومی برای همسان سازی استانداردهای زندگی ،

توسط ستمگران برای اطمینان از نیروی کار مستضعف و توسط سیستم های فئودالی یا کاست برای جمع کردن اعضای یک طبقه. خانه آپارتمان به طور مستقل توسط رومیان امپراتوری باستان متناسب با شرایط

شهری و هندی های آمریکایی متناسب با شرایط کشاورزی توسعه یافت.

تعاریف معماری

تعریف معماری :معماری گروهی

معماری گروهی ممکن است از نظر معماری قدرت نیز باشد ، به ویژه هنگامی که مقادیر زمین بیش از حد زیاد باشد تا حتی افراد ثروتمند نیز بتوانند به صورت خصوصی احداث کنند ، همانطور که در پاریس ، جایی که

عمارتهای اشرافی به طور یکنواخت در اطراف یک مربع یا در طراحی،طراحی شده اند. آپارتمان های قرن 18 در شهرهای انگلیسی و آسپا ها. اگرچه بیشتر معماری داخلی قرن بیستم از سبک و فنون گذشته استفاده

می کرد ، اما استثنائات نسبت به گذشته بسیار بیشتر و مهم تر از قبل برای توسعه معماری به شمار می روند. این امر به این دلیل است که توزیع ثروت و قدرت در مناطقی از جهان که معماری بسیار مهم است و به

این دلیل که دولت مدرن مسئولیت مسکن های بسیار باکیفیت را بر عهده گرفته است ، گسترده است.

پاورپوینت تحلیل نور در معماری

پاورپوینت موسیقی و معماری در هنر های ایرانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه