بهترین معماری های دنیا را می شناسید؟

2021-03-13T18:54:24+03:30اخبار|

 بهترین معماری های دنیا را می شناسید؟ در سال 2016، بهترین معماران جهان تغییرات و تحولات چشمگیری را در معماری آثار پیشین به وجود آوردند. این معماران بسیاری از ساختمان هایی را که قطعا نامشان برای مردم در سراسر دنیا آشناست مانند: آسمان خراش ها، موزه ها و اداره ها را تغییر دادند. آن ها در این تغییر و تحولات مصالحی را که مدت ها مورد استفاده قرار نگرفته بودند و معماران و مهندسین از آن ها غافل شده بودند مانند: اجر و تخته های سه لایه را زنده کردند. این معماران ویژگی هایی مانند پنجره های سقفی و بالکن ها [...]