آیا با اصول نورپردازی در نمای ساختمان آشنایی دارید؟

2021-02-23T10:50:34+03:30اخبار|

آیا با اصول نورپردازی در نمای ساختمان آشنایی دارید؟ اصول نورپردازی در نمای ساختمان در معماری از اصول مهم و پایداری برخوردار است که اگر به درستی در نظر گرفته نشود و همچنین اگر برای رعایت آن زمان مناسبی صرف نگردد، نمی‌تواند نقش اساسی در جذب مشتری داشته باشد. از آنجایی که نما همواره نقش اساسی در ارتباط و جذب افراد با دنیای پیرامون دارد. از این رو نورپردازی نیز از عوامل تاثیرگذار بشمار می‌آید که زیبایی و جلوه ساختمان را چندین برابر می‌کند.  علت نورپردازی در شب به این خاطر است که د روز به راحتی می‌توان نمای ساختمان‌ها را [...]