دانلود رایگان مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم)

تومان

مبحث 9

مبحث 9 توسعه مداوم طرحهاي عمراني و حجم بزرگ سرمايههاي دولتي و خصوصي كه هر ساله در كشور صرف انجام عمليات ساختماني ميشود اهميت تدوين، بروزرساني و ترويج مقررات ملّي ساختمان را آشكار ميسازد.با توجه به اهتمام جدي دفتر امور مقررات ملّي ساختمان جهت بازنگري و بروز نمودن مباحث، كميته مبحث نهم بعد از تدوين آخرين ويرايش مبحث در سال 1388 ،از سال 1391 مجدداً ارزيابي و بازنگري مطالب را آغاز نمود كه خوشبختانه در خردادماه 92 پيش نويس ويرايش جديد اين مبحث 9 آماده شد و در معرض نظرخواهي صاحبنظران و مهندسان قرار گرفت.

ويرايش جديد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
  1. ويرايش جديد مشتمل بر دو بخش، كه بخش اول با عنوان «مفاهيم كلي و مشخصات مصالح» در دوازده فصل و بخش دوم با عنوان «اصول تحليل و طراحي» نيز در دوازده فصل منظور شده است.
  2. اصلاح برخي اشكالات و رفع ابهامات موجود در فصول مختلف.
  3. در بخش اول با اصلاح برخي فصول قبلي، چهار فصل جديد با عناوين پايايي (دوام) بتن و ميلگردهاي فولادي، اجراي بتن در شرايط غيرمتعارف، بتنهاي ويژه و ارزيابي و كنترل كيفيت و بازرسي بتن و مطالح مصرفي تدوين و ارائه گرديده است.
  4. در بخش دوم كه در قالب 12 فصل ارائه شده ضمن ارائه روشها و مباني طراحي، به دليل افزودن موضوع بتنهاي توانمند، اصلاحاتي در فصول مختلف صورت گرفته به طوري كه روشهاي ارائه شده براي بتنهاي معمولي و توانمند قابل استفاده باشد.
  5. با توجه به اهميت و توسعه استفاده از بتن پيش تنيده در پروژههاي مختلف ساختماني از جمله صفحات پوشش، آخرين فصل بخش دوم به معرفي محدوديتهاي طراحي و اجرايي اعضاي بتن پيش تنيده پرداخته است.اميد است با توجه به تلاش صورت گرفته، محققان و مهندسان با ارزيابي و بكارگيري اين مبحث، هر نوع نظرات اصلاحي و تكميلي را جهت بررسي و اعمال در ويرايش بعدي در اختيار اين كميته قرار دهند.

مبحث 1 تا 8

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 1

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 2

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 3

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 4

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 5

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 6

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 7

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 8

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه