آشنایی با رشته شهرسازی

2021-02-27T13:21:39+03:30اخبار|

آشنایی با رشته شهرسازی رشته شهرسازی عبارت است از مطالعه طرح ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن تمام المان های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی با در نظر گرفتن مشکلات شهری و‌پاسخ دهی به نیاز عمومی جمعیت شهری. به منظور هرگونه انجام پروژه معماری (Doing an architectural project) و سفارش پروژه معماری  با کلوپ معماری در ارتباط باشید. آنچه اغلب در رشته شهرسازی و توسط مهندسان این رشته به وقوع می پیوندد طراحی، تقویت و تنظیم فضا به منظور ایجاد توسعه‌ای هماهنگ و متعادل است است، دانش شهرسازی‌ علومی است که کلیه‌ تحولات‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و فیزیکی‌ یک‌ شهر جهت [...]