چه چیزی از معماری پیش از تاریخ میدانید؟

2021-03-13T18:49:15+03:30اخبار|

چه چیزی از معماری پیش از تاریخ میدانید؟ معماری پیش از تاریخ به آغاز پیدایش انسان بر روی زمین بر می گردد، بررسی زمان پیدایش اولیه ی بشر روی کره زمین از طریق آثاری که از او باقی مانده است امکان پذیر می باشد. بررسی اولین آثار به جامانده از انسان ها به حدود یک میلیون سال قبل بر می گردد که میتوان معماری پیش از تاریخ را به این زمان یعنی حدود یک میلیون سال قبل نسبت داد. غار ها نخستین آثار به جا مانده از معماری پیش از تاریخ هستند که توسط انسان های اولیه ساخته شده اند. لازم [...]