تعریف معماری
02
جولای

تعریف معماری – معماری ساختمان – انواع معماری در جهان

تعاریف معماری معماری ، هنر و تکنیک طراحی و ساختمان ، از مهارتهای مرتبط با ساخت و ساز متفاوت است. برای تعریف معماری : شیوه معماری برای تحقق الزامات عملی و بیان به کار می رود ، بنابراین به اهداف مفید و زیبایی شناختی می انجامد. اگرچه این دو انتها ممکن است از هم متمایز […]

ادامه مطلب