جلسه دوم آموزش نرم افزار اتوکد- زوم و پن

 Zoom و  Pan

با ادامه آموزش نرم افزار اتوکد  و آموزش معماری با اتوکد در کلوپ معماری همراه باشید. ممکن است هنگام ترسیم تصاویر اشکال ترسیمی شما بسیار کوچک دیده شوند و یا خارج از ناحیه دید واقع شده باشند در چنین مواقعی از این دو ابزار زوم و پن استفاده می کنید.

این دو ابزار پن و زوم دارای انواع مختلفی هستند که بنا به نیاز و کاربری خود هر هر کدام که خواستید استفاده می کنید. و برای اجرای این دو برنامه زوم و پن  روی یک نقطه از صفحه ترسیم کلیک کرده و موس را نگه میداریم.

با دستور زوم و پن بیشتر آشنا شوید :

چند نکته مهم!

  1. اگر خطوطي كه ميخواهيد رسم كنيد؛ پشت سر هم نيستند؛ بايد پس از رسم هر خط، از دستور خارج شويد و براي رسم خط بعدي، مجدداً دستور را اجرا كنيد. می توانيد بعد از يكبار اجراي دستور line و خروج از آن، كليد enter را بزنید دستور قبلی مجددا اجرا می شود‌.
  2. هنگام وارد كردن نقطه هاي دوم به بعد، Undo امكاني است كه با استفاده از آن ميتوانيم و بدون خارج شدن از دستور، آخرين نقطه ای را كه وارد كرده ايم، لغو کنیم.. براي اين كار كافيست حرف u

را تايپ كرده و enter را بزنيم .

زوم و پن

 رسم دایره در نرم افزار اتوکد

برای رسم دایره از دستور  Circle استفاده می شود. با استفاده از این دستور می توان شش حالت دایره ایجاد کرد

که ما سه حالت پرکاربرد آن را در این جا ذکر می کنیم.

در حالت اول برای رسم داره  با مشخص کردن سه نقطه دایره ترسیم می شود‌.

در حالت دوم، برای رسم دایره  مختصات مركز را میدهیم و سپس شعاع دايره را وارد می كنيم

و در حالت سوم ترسیم دایره با مشخص نمودن مركز و قطر است.

برای اجرای دستور رسم دایره به روش زیر عمل می کنیم

براي اجراي اين دستور ميتوانيم از منوی draw ،وارد زير منوی circle شده، يكي از حالتها را انتخاب كنيم و يا كلمه circle را تايپ كرده، enter را بزنيم و يا از نوار ابزار draw ،كليد مختص دایره را کلیک کنیم.

روش اخير (تايپ دستور و انتخاب از نوار ابزار) بعد از اجرای دستور باید حالت دایره را مشخص کنیم.  ولی در روش انتخاب از منو همان اول حالت مورد نظر را از منو انتخاب می کنیم

به راحتی انجام پروژه معماری دانشجویی خود را با اتوکد ترسیم کنید .

ویرایش و تغییر در انرم افزار اتوکد

به منظور ویرایش از دستور Erase استفاده می شود. برای اجرای این دستور هم مانند دیگر دستورات اتوکد مي توانيد كلمة erase را تايپ كرده، enter را بزنيد و يا از نوار ابزار Modify  را کلید نمایید و يا از منوي Modify ،گزينه Erase را انتخاب نماييد و سپس می توانید کار تغییر و ویرایش را انجام دهید.

پس از اجراي دستور، جمله objects Select در خط دستور جهت تغییر و ویرایش در نرم تفزار اتوکد برای شما نمایش داده می شود که از شما می خواهد که

شكل يا اشكالی را كه مي خواهيد پاك كنيد  انتخاب نماييد. روي شكل هایی كه مي خواهيد پاك كنيد کلیک کنید اگر شکل مورد نظر به صورت نقطه چین در بیاید نشانگر آن است که انتخاب شده است.بعد از انتخاب اشکال مورد نظر  كليد enter  را بزنید. و تغییر و ویرایش انجام می شود.

ميتوانيد اشكال را به صورت كشيدن يك كادر مستطيلی انتخاب كنيد يعني كليد ماوس را در يك نقطه نگاه داشته و ماوس را جابجا كنيم و در نقطة ديگري رها كنيم. البته جهت حركت دادن ماوس،در نوع انتخاب مهم است.

در اتوكد دو حالت جهت انتخاب کادر وجود دارد:

  1. كشيدن كادر از راست به چپ : به اين روش، روش تقاطعي مي گويند. دراين روش همه اشكالی كه حتي يك نقطه از آنها داخل كادر قرار داشته باشد انتخاب مي گردند. در این روش هم دايره و هم خط انتخاب خواهند شد.
  2. كشيدن كادر از چپ به راست : به اين روش، روش استاندارد نيز مي گويند كه در آن، تنها اشكالي انتخاب ميشوند كه كاملاً داخل كادر قرار داشته باشند. در این تنها خط انتخاب خواهد شد.

توجه کنید:  در این روش تغییر و ویرایش در نرم افزار اتوکد دستور شكل را كاملاً پاك ميكند. براي اينكه يك قسمت از يك شكل را حذف كنيم؛ از

دستور ديگري استفاده مي شود كه در قسمتهاي بعد توضيح داده خواهد شد.

 راه دیگری برای پاک کردن وجود دارد:

وقتی كه دستوری در حال اجرا نباشد با موس روی شکل مورد نظر کلیک کرده و با کشیدن کادر شکل یا شکل های را انتخاب نمایید. اگر در قسمت شکل انتهابرسده مربع هایی ایجاد شود یعنی شکل مورد نظر انتخاب شده. بعد از

اتمام انتخاب، كليد Delete را روي صفحه كليد بزنيد.

اگر شكلي را به اشتباه انتخاب كرديد  با دوبار زدن كليد Esc روي صفحه كليد، شكلها را از انتخاب درآوريد.

به منظور هرگونه انجام پروژه معماری (Doing an architectural project) و سفارش پروژه معماری  با کلوپ معماری در ارتباط باشید.